Domov SPRÁVY News Neprehliadnite: Doživotný zákaz šoférovania po opakovanom porušení predpisov

Neprehliadnite: Doživotný zákaz šoférovania po opakovanom porušení predpisov

Policajná kontrola na ceste, ilustračná fotografia (zdroj: startstop.sk)
Policajná kontrola na ceste, ilustračná fotografia (zdroj: startstop.sk)

Šoférovať pod vplyvom alkoholu sa u našich susedov naozaj neoplatí, aj keď hrozba doživotného zákazu sa možno zruší.

V príspevku sa dočítate:

  • ako v Poľsku trestajú vodičov pod vplyvom alkoholu;
  • prečo súd rozhodol, že doživotný zákaz je protiústavný;
  • za čo sa na Slovensku berú vodičské preukazy a oprávnenia;
  • aký je rozdiel medzi zadržaním, odobratím a zákazom činnosti
  • a či sa na Slovensku uplatňuje doživotný zákaz činnosti.

Doživotný zákaz šoférovania je ultimatívny trest, čo nepochybne schvaľujú mnohí obyvatelia Slovenska tiež. V susednom Poľsku pokračuje lov zákonodarcov na notoricky problematických vodičov, avšak narážajú aj na prekážky. Najnovšie im takú hádže pod nohy Ústavný súd.

Poliaci skonfiškujú vozidlo za alkohol už dnes

Tento rok v marci začala v Poľsku platiť nová legislatíva, ktorá v prípade vážnych porušení povinností umožňuje vodiča sankcionovať mimoriadnym spôsobom – zhabaním vozidla. Tento odstrašujúci prostriedok sa uplatňuje v prípade, keď vodič nafúka aspoň 1,5 promile alebo ak spôsobí dopravnú nehodu s 0,5 promile alkoholu.

Motorista má právo rozhodnúť sa, či štátu odovzdá svoje vozidlo, alebo vyplatí finančnú pokutu v hodnote tohto vozidla. Ak vodič nešoféroval vlastné vozidlo, má byť výška pokuta určená práve hodnotou v danom čase vedeného vozidla. Tým sa riešia prípady, keď mal vodič auto požičané alebo služobné.

Má ísť o účinný spôsob boja s porušovaním dopravných predpisov, pričom ústredným motívom tejto zmeny malo byť nastolenie spravodlivosti. Pokuta vo výške minimálnej mzdy bežného motoristu finančne zruinuje, ale na bonitného motoristu nefunguje. Lenže prísť o také BMW X5 či Bentley Continental je dostatočne odstrašujúce.

Doživotný zákaz šoférovania sa uplatňuje – zatiaľ

V Poľsku majú záujem pokračovať v sprísňovaní trestov za alkohol za volantom, hoci najnovšie správy hovoria o nebezpečnom precedense.

Pre poľských motoristov platí už niekoľko rokov článok 42 paragrafu 3 Trestného zákona o treste uloženom súdom pre vodičov, ktorí opakovane šoférujú pod vplyvom alkoholu. Voľný preklad časti daného článku znie nasledovne:

Súd ukladá doživotný zákaz viesť motorové vozidlo v prípade spáchania priestupku, ktorý má za následok smrť inej osoby alebo ťažkú ​​ujmu na zdraví, ak pri spáchaní priestupku bol v stave opitosti alebo pod vplyvom omamnej látky alebo z miesta udalosti alebo po takejto udalosti ušiel a pred podrobením sa skúške povereným orgánom na zistenie obsahu alkoholu alebo omamnej látky v tele požil alkohol alebo užil omamnú látku, pokiaľ nejde o výnimočný prípad odôvodnený osobitnými okolnosťami.

V stručnosti, kto spôsobí smrť alebo ťažkú ujmu inému pod vplyvom alkoholu, ten sa môže s vodičským oprávnením rozlúčiť navždy.

Obeťou má byť odhalený alkoholik za volantom

Tento zákon je však podľa nálezu poľského Ústavného tribunálu protiústavný, uvádza poľský denník Gazeta. Nedávno to bol pritom samotný poľský Ústavný tribunál, ktorý bol označený za protiústavný.

Predmetné ustanovenie malo podľa znalcov porušiť zásadu primeranosti, teda to, že trest musí zodpovedať vine. Súdy podľa uvedeného nemali mať možnosť nariadiť iný trest. Nakoniec sa prípadom začal zaoberať Ústavný tribunál.

Nejde pritom o iniciatívu samotného Ústavného súdu. Podľa Poľskej tlačovej agentúry v najnovšom rozsudku, ktorý je reakciou na ústavnú sťažnosť doručenú ešte v roku 2020. Ústavný tribunál uviedol, že povinnosť uložiť doživotný zákaz viesť motorové vozidlo pre páchateľa, ktorý bol odsúdený za druhýkrát šoférovať pod vplyvom alkoholu, je protiústavná.

Policajná kontrola, ilustračná fotografia (foto: archív)
Policajná kontrola, ilustračná fotografia (foto: archív)
Za čo „prídete o vodičák“ na Slovensku?

Na Slovensku si motoristi často pletú pojmy, preto by sme si v nich najprv mali spraviť jasno.

  • obmedzenie vodičského oprávnenia: vodič môže prísť o možnosť šoférovať vozidlá nad 3,5 tony, ale vozidlá do 3,5 tony riadiť môže. Podľa § 92 odseku 1 platí, že Obmedzenie vodičského oprávnenia sa vyznačí vo vodičskom preukaze vo forme kódu. Vyznačením obmedzenia vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi zakazuje viesť motorové vozidlo, ak nie sú splnené podmienky, pre ktoré mu bolo vodičské oprávnenie obmedzené;
  • odobratie vodičského oprávnenia: vodič prichádza o možnosť šoférovať/riadiť motorové vozidlá, a to všetky druhy a typy. K tomuto sa pristupuje buď vtedy, keď to vodičovi nedovoľuje zdravotný stav (podľa § 92 odseku 2) alebo sa dopustil prehreškov v cestnej premávke podľa § 92 odseku 3;
  • zadržanie vodičského preukazu: policajt dočasne zadržal vodičský preukaz vodiča, ktorý odmietne alebo nemôže na mieste zaplatiť pokutu alebo dokonca aj vtedy, keď vodič v čase kontroly pri sebe nemá vodičský preukaz – v takom prípade mu policajt vydá potvrdenie o tom, že mu preukaz zadržiava (podľa § 70 a § 71 zákona o cestnej premávke);
  • zákaz činnosti viesť motorové vozidlo je trest za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, vydáva sa maximálne päť rokov, u mladistvého najviac na jeden rok. Zvyčajne sa spoločne so zákazom činnosti vodičovi udeľujú aj pokuty vo výške od 60 do 1 300 eur, to podľa zákona č. 372/1990 § 22.

Okolnosti, za ktorých môže byť slovenskému vodičovi udelený zákaz činnosti kvôli priestupkom, hovorí č. 372/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch.

Doživotný zákaz šoférovania na Slovensku

Zatiaľ čo zákaz viesť motorové vozidlá je dočasný, maximálne 5 rokov za priestupky a maximálne doživotne za trestné činy). Odobratie vodičského oprávnenia sa môže zvrátiť po absolvovaní doškoľovacieho kurzu či po preskúmaní psychickej, zdravotnej alebo odbornej spôsobilosti alebo ak pominuli dôvody na jeho odobratie.

Dodajme, že v zmysle § 69 ods. 4 Trestného zákona súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému,

a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo
b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

Doživotie sa na Slovensku skutočne ukladá
Doživotný zákaz - zhabaná Škoda Felicia vodiča, ktorý opakovane jazdil pod vplyvom aj napriek zákazu (foto: Polícia SR)
Zhabaná Škoda Felicia vodiča, ktorý opakovane jazdil pod vplyvom aj napriek zákazu (foto: Polícia SR)

O tom, že sa na Slovensku skutočne ukladajú aj doživotné zákazy viesť motorové vozidlá, svedčí viac medializovaných prípadov, medzi inými aj ten z marca minulého roka.

Policajný zbor informoval, že vodič s 2,25 promile alkoholu mal v danom čase dokonca súdom zakázané šoférovať. Súd mu uložil doživotný zákaz vedenia motorových vozidiel všetkého druhu a zároveň rozhodol o zhabaní motorového vozidla na fotografii vyššie.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 4 / 5. Počet hodnotení 5

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!

Predchádzajúci článokNové BMW radu 1 prišlo skôr a stratilo manuál
Nasledujúci článokTradičná značka predáva v Európe viac elektromobilov ako spaľovákov

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here