Domov O nás / Náš tím / Kontakt

O nás / Náš tím / Kontakt

Web Startstop.sk bol založený v roku 2017 ako inovatívny on-line, auto-moto magazín. V súčasnosti patríme k popredným médiám na Slovenskom trhu s mesačnou návštevnosťou na úrovni 350 000 RU a viac ako 500 000 PV podľa Google Analytics.

V roku 2022 sme spoločnou fúziou s časopisom STOP, ako najstarším motoristickým magazínom na Slovensku, vytvorili jednotnú redakciu. Magazín STOP vychádza pravidelne od roku 1970, najprv ako dvojtýždenník a dnes ako mesačník.

V súčasnosti patríme k piatim motoristickým redakciám na Slovenskom trhu, ktoré ponúkajú komplexnú multiplatformu komunikačných kanálov. V rámci online priestoru nás nájdete na webe, sociálnych sieťach ale najmä na videoplatforme YouTube. Offline zastrešuje náš printový titul, ktorý nájdete v stánkoch, na pumpách či v obchodných reťazcoch na celom Slovensku.

Náš tím

CEO Startstop.sk: Karol Gajdoš, gajdos@startstop.sk

V mediálnom svete sa pohybujem od roku 2016. Pracoval som na rôznych pozíciách od Video tvorcu cez Art Directora až po PR & Marketing manažment.

 

Šéfredaktor Startstop.sk: Tomáš Bíly, bily@startstop.sk

Pre motoristický magazín Startstop.sk robím od roku 2022, no práci motoristického novinára sa venujem už viac ako 10 rokov. Zastrešujem obsahovú tvorbu pre Startstop.sk – STOP Magazín.

Zástupca Šéfredaktora Startstop.sk: Erik Stríž, striz@startstop.sk

Pre motoristický magazín Startstop.sk robím od roku 2024, no práci motoristického novinára sa venujem už viac ako 15 rokov. Zastrešujem obsahovú tvorbu pre Startstop.sk – STOP Magazín.

Redakcia Startstop.sk: Tomáš Bíly, Erik Stríž, Michal Lukačovič, Karol Gajdoš, Marek Gorozdosz, Róbert Franc, Patrik Gunda, Michal Hambálek, Peter Kríž, Marianna Kralovičova

Kontakt

Adresa redakcie:

Cesta na Senec 2A, 821 04 Bratislava

Startstop.sk

Trinity Medial Group s.r.o.

IČO: 51 683 105

DIČ: 2120769585

IČ DPH: SK2120769585, platca DPH podľa §7a registrácia od 1.2.2021

Karpatské námestie 10A, Bratislava 831 06

Adresa vydavateľstva:

Koprivnická 9/B, 841 02 Bratislava (zásielky posielať na adresu redakcie)

STOP Magazín

AUTOSTOP s.r.o. (vydavateľ)

IČO: 46 484 469

DIČ: 2023496057

IČ DPH: SK2023496057, platca DPH podľa §4 registrácia od 20.1.2022

Koprivnická 9/B, Bratislava 841 02

  • Vychádza mesačne
  • Cena výtlačku: 2,49 €
  • Rozširuje: Mediaprint-Kapa, a.s., Slovenská pošta, a.s. a ďalší distribútori
  • Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Nám. slobody 27, 810 05 Bratislava 15
  • Tlač: Polygrafické centrum www.polygrafcentrum.sk

Nevyžiadané rukopisy a predlohy redakcia nevracia. Podpísané príspevky nemusia vyjadrovať názor redakcie.

MIČ: 49 734, EV 3503/09, ISSN 1335-0730

- Advertisement -