Domov Doprava Vodiči pozor, od 1. marca platia nové zmeny v cestnej premávke. Tu...

Vodiči pozor, od 1. marca platia nové zmeny v cestnej premávke. Tu je ich podrobný prehľad

Ekológia

Od 1. Marca 2022 je účinná novela zákona o cestnej premávke. Zmeny majú zlepšiť bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Pozrime sa na prehľad zmien. 

Tento zákon už prešiel viacerými zmenami. Tá posledná sa azda najviac týka cyklistov, ovplyvňujú však všetkých účastníkov cestnej premávky. Početné nehody v uplynulom roku upriamili pozornosť na túto tému a spustila sa petícia za prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov v cestnej premávke. Od 1. Marca 2022 teda platia tieto zmeny v zákone o cestnej premávke.

Presný odstup pri predbiehaní cyklistov.

Jednou z najväčších zmien zmien v zákone je stanovenie minimálneho odstupu pri predbiehaní cyklistu. Odstup bolo potrebné dodržiavať, nebol, však definovaný presne. Po zmene zákona o cestnej premávke je potrebné pri predbiehaní cyklistu do rýchlosti 50 km/h, teda prevažne v obciach a mestách, dodržať odstup minimálne 1 meter. Pri miestach s povolenou vyššou maximálnou rýchlosťou podľa upraveného zákonu dodržať odstup minimálne 1,5 metra.

 

V balíku.

Ďalšia zmena v zákone o cestnej premávke sa opäť týka hlavne cyklistov. Po novom sa mení systém ich zoskupovania sa na cestách. Doteraz sme stretávali viacerých cyklistov jazdiacich v rade za sebou. V mnohých prípadoch však mali medzi sebou veľké rozostupy a dochádzalo tak k obmedzovaniu vodičov motorových vozidiel. Po novom sa môžu cyklisti za určitých podmienok do tzv. balíka, v ktorom budú dvaja vedľa seba. Spomínané podmienku sú pomerne jednoduché. Na poľných alebo lesných cestách, respektíve v obytnej zóne môžu cyklisti jazdiť vedľa seba bez ďalších podmienok. V prípade, ak sa jedná o hlavný ťah, vedľa seba môžu ísť dvaja cyklisti jedine v prípade ak sa jedná o 6-člennú skupinu cyklistov. V takomto prípade sa jedná už o vyššie spomínaný balík.

Prednosť v jazde pre cyklistov.

Hoci sme v porovnaní s okolitými krajinami na míle pozadu čo sa týka cyklochodníkov, miernym tempom sa naša situácia zlepšuje. Ďalšia novinka v zákone súvisí práve s touto témou. Pokiaľ cyklista jazdí po samostatnej cykloceste, ktorá je rovnobežná s hlavnou cestou, a cyklista príde ku križovatke, v ktorej neprechádza hlavnú cestu, vodič motorového vozidla mu musí dať prednosť. Pri tejto zmene je potrebná dobrá informovanosť vodičov, lebo je jasné, kto bude pri strete ťahať za kratší koniec.

Prechádzanie križovatky.

Doteraz bolo odbočovanie na križovatkách pre cyklistov pomerne komplikované. Po novom môžu cyklisti na odbočenie vľavo čakať vo uprostred svojho pruhu, a zároveň môžu odbočiť aj z pravej strany svojho aktuálneho pruhu. Tu sa bude pravdepodobne mierne komplikovať predbiehanie cyklistov, nakoľko musia motoristi dodržať minimálne metrový odstup.

Bicyklová cesta.

Tento pojem sme v našej premávke doteraz nepoznali. Síce na našom území zatiaľ nie je ani jedna, v budúcnosti sa to s vysokou pravdepodobnosťou zmení. Bicyklová cesta sa líši tým, že majú na ňu povolený vstup aj motorové vozidlá, prednosť však majú cyklisti. Vozidlá sa na túto cestu dostanú len ak im to dovolí dopravná značka a budú musieť dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/h.

Bicyklom na chodníku.

Doteraz na chodníku mohli na bicykli jazdiť len deti. Po novele zákona to je umožnené aj dospelým, v prípade, že sprevádzajú cyklistu do 10 rokov. Ďalej môžu chodník využiť aj v prípade ak majú cyklosedačku alebo cyklovozík. V žiadnom prípade však nemôžu nijakým spôsobom ohroziť chodcu.

Parkovanie na chodníku.

Od 1. Marca 2022 je motorovým vozidlám do 3,5 tony umožnené parkovať na chodníku len v prípade ak to dovoľuje dopravné značenie. Absolútne nemalo záležať, či chodcom necháte nejaký priestor. Tu sa však zapojili aj samosprávy s tým, že túto novinku nie je také jednoduché zapojiť do praxe a preto do druhého termínu prešiel návrh na prechodné obdobie, ktoré bude platiť až do 31.3.2024. V tejto záležitosti sa to trochu komplikuje. Táto zmena na tzv. prechodné obdobie sa nestihla schváliť a nadobudne platnosť až po prerokovaní v parlamente, ktoré je v pláne približne v polovici marca.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hodnotení 0

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!