Domov Doprava Bratislava hlási zásadné zmeny v parkovacej politike PAAS

Bratislava hlási zásadné zmeny v parkovacej politike PAAS

Hlavné mesto preberie od augusta 2023 do svojej správy parkovacie miesta v centre mesta, ktoré už 17 rokov na základe sporných zmlúv z minulosti prevádzkuje spoločnosť BPS PARK a.s.

Zmluvy BPS PARK a.s. s mestom a mestskou časťou Staré Mesto sa týkajú asi 3000 parkovacích miest. Tie by sa ešte v tomto roku mohli stať súčasťou novej centrálnej zóny regulovaného parkovania PAAS nazvanej ako Centrum – Panenská, SM0. Ohraničená bude nábrežím a ulicami Palisády, Dostojevského radom a Ulicou 29. augusta. Celkovo pôjde o 3600 parkovacích miest, ktoré budú zahŕňať aj parkovacie miesta v súčasnosti prevádzkované priamo mestskou časťou (napríklad na Panenskej).

PAAS

Na májovom zasadnutí poslanci a poslankyne schválili všeobecne záväzné nariadenie, ktoré rozdeľuje Staré Mesto do jednotlivých zón regulovaného parkovania, vrátane novej centrálnej zóny SMO. „Silné mesto sa musí dokázať vysporiadať aj s komplikovanými dedičstvami minulosti. S týmito zmluvami si nevedeli poradiť minulé vedenia mesta a mestskej časti. Biznis model bol síce výnosný pre súkromného prevádzkovateľa, ale mimoriadne nevýhodný pre mesto a mestskú časť. Kým prevádzkovateľ v minulom roku mal zaplatiť mestu a mestskej časti spolu približne 567 tisíc eur, jeho celkové tržby z prevádzkovania parkovania v centre nášho mesta za rok 2022 sú odhadované na približne 3 milióny eur. Som preto veľmi rád, že po dlhých rokoch budeme mať parkovanie aj v centre mesta pod kontrolou a vo vlastných rukách,“ uviedol Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

Mesto poskytne držiteľom súčasných rezidentských kariet finančné kompenzácie

Cieľom mesta bude v novej centrálnej zóne snaha o plynulý prechod na systém regulovaného parkovania PAAS. Doterajšie rezidentské karty BPS PARK stratia platnosť momentom spustenia zóny PAAS. V prípade rezidentských kariet BPS PARK, ktoré majú platnosť dlhšie ako do augusta 2023, mestská časť pripravuje kompenzovanie alikvótnej čiastky za nevyčerpané obdobie. Podobne bude ponechaná platnosť vyhradených parkovacích miest obyvateľov na základe ich zmluvy s BPS PARK. Nové zmluvy na vyhradené parkovacie miesta s BPS PARK s dátumom uzavretia po 25.5.2023 nebudú akceptované a parkovacie miesta budú vyhradené len pre ŤZP osoby.

Viac parkovacích hodín aj zvýšenie limitu dĺžky vozidla

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj ďalšie zmeny súvisiace s PAAS. Parkovné by malo byť možné uhradiť aj prostredníctvom SMS. Doteraz na platenie slúžia parkomaty, mobilné aplikácie alebo je možné vykonať úhradu v partnerskej prevádzke či u parkovacieho asistenta. Mesto ďalej zruší obmedzenie jednej rezidentskej karty na jednu osobu. Všetky, maximálne 3 rezidentské karty na jeden byt budú môcť byť vydané aj na jednu osobu. Po konzultáciách s poskytovateľmi sociálnych služieb sa navýši počet návštevníckych hodín pre prijímateľov sociálnej a zdravotnej starostlivosti na 750 hodín/rok. Registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb budú môcť získať zľavovú parkovaciu kartu, s ktorou budú mať nárok na 90 % zľavu z hodinového parkovného. Cieľom je uľahčiť poskytovanie sociálnych služieb ľuďom, ktorí sú odkázaní na domácu starostlivosť.

Zmení sa aj maximálny limit dĺžky vozidla pre vydanie rezidentskej karty, zo súčasných 5,3 metra na 5,4 metra. To uvítajú najmä vodiči dlhších osobných dodávok. Mestskí poslanci taktiež prehodnotili cenu abonentskej karty v drahších zónach (tarifné pásmo A-C), v ktorých by mala zlacnieť o 20 %. To pomôže napríklad menším prevádzkam. Počet návštevných hodín pre ľudí, ktorí nevlastnia automobil, vzrastie zo 150 na 200. Motocykle budú v zónach PAAS parkovať bez poplatku.

Väčšina týchto zmien nadobudne účinnosť od 1. júla 2023.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 3 / 5. Počet hodnotení 2

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!

ZDROJBratislava.sk
Predchádzajúci článokSEVA: Slovensko s infraštruktúrou nabíjacích staníc zaostáva
Nasledujúci článokKukláči vykonali raziu na klimatických aktivistov, zabavili im lepidlá