Domov News Poznáte nové šípky na dopravných značkách ? Môžu Vám ušetriť peniaze.

Poznáte nové šípky na dopravných značkách ? Môžu Vám ušetriť peniaze.

Do platnosti vstupujú upravené a taktiež úplne nové dopravné značky, ktoré sa uplatňujú pri značkách pre statickú dopravu.

Od Apríla minulého prešli, prípadne pribudli nové dopravné značky a postupne sa objavujú na našich cestách. V mnohých prípadoch ide len o upravený dizajn týchto značiek. Ide napríklad o piktogram na pešej zóne, kde dieťa už nevedie muž ale žena, či napríklad značka, ktorá upozorňuje na vlak. Tá už nemá parnú lokomotívu, ale elektrickú.

Prišli však aj také značky, ktoré regulujú statickú dopravu a ich význam nemusí poznať každý. Zmenou je malá biela vodorovná šípka, ktorá pribudla na značke. Je dobré poznať tieto značky nakoľko tým môžeme predísť pokute. Táto zmena sa týka značiek Zákaz zastavenia, Zákaz státia a tiež značky označujúcej parkovanie. Najmä pri týchto značkách sa biela šípka objavuje.

K starým pribudli nové 

Novinky predstavujú náhradu súčasných dodatkových tabúľ so zvislou šípkou. Tieto šípky označovali začiatok, priebeh a koniec platnosti úseku. Tieto dodatkové tabule nateraz zatiaľ zostávajú , ale na nových a rekonštruovaných komunikáciách sa už naďalej nebudú objavovať.

Nové šípky, ktoré smerujú do stredu vozovky predstavujú začiatok platnosti úseku a naopak šípky, ktoré smerujú ku krajnici zas koniec úseku. Ak sa v značke objavujú dve šípky, znamená to priebeh platnosti. V značkách Zákaz zastavenia a Zákaz státia sú pri začiatku úseku šípky vo vrchnej časti, pri konci úseku zase v spodnej. Regulácia zo značky pre statickú dopravu okrem zónovej značky platí na tej strane cesty, pri ktorej je značka umiestnená.

Ako majú byť značky umiestnené ? 

Podľa vyhlášky o dopravnom značení 30/2020, ktorá podľa §4, odsek 1 hovorí, že „Zvislé značky sa umiestňujú vpravo od vozovky približne kolmo na jej os, ak nie je v odsekoch 2 až 4 ustanovené inak.“ A práve v odseku 3 toho istého paragrafu sa hovorí, že „Zvislá značka pre statickú dopravu môže byť umiestnená aj pozdĺžne s osou vozovky alebo šikmo na os vozovky.“

Nakoniec si však pre istotu zopakujme, že biela šípka smerujúca do stredu vozovky znamená začiatok platnosti úseku a naopak ak smeruje ku kraju vozovky, ide o koniec platnosti úseku. Ak sa na značke objavujú obidve šípky, znamená to priebeh platnosti úseku. Veríme, že Vám tento článok pomôže vyhnúť sa prípadným pokutám.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 3.8 / 5. Počet hodnotení 4

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!

Predchádzajúci článokObnažený McLaren Elva dostane ochranný štít !
Nasledujúci článokNový Hyundai i30 N štartuje výrobu v Európe.