Domov SPRÁVY Elektromobilita Nová smernica zjednoduší inštaláciu nabíjacích staníc v budovách

Nová smernica zjednoduší inštaláciu nabíjacích staníc v budovách

Foto: 123rf.com

V Bruseli vrcholí proces prijímania nového znenia Smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá podporuje integráciu obnoviteľných zdrojov energie a elektromobility do dizajnu a prevádzky budov. Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) preto upozorňuje, že dokument obsahuje mnohé nové požiadavky na energetickú efektívnosť budov a inštaláciu nabíjacích staníc pre elektromobily. V súvislosti s tým pripravila asociácia manuál pre individuálnych záujemcov o výstavbu nabíjacej stanice v rezidenčných budovách.

Návrh bol v polovici marca schválený Európskym parlamentom a očakáva sa, že Rada EÚ ho oficiálne prijme v polovici apríla. Následne bude smernica publikovaná v Úradnom vestníku EÚ a stane sa oficiálnym právnym predpisom aj na území Slovenska. „Implementácia tých požiadaviek, ktoré táto smernica zavedie, bude pre mnohých veľkou výzvou – od developerov a správcov budov, cez ich užívateľov až po operátorov nabíjacích služieb a hasičov,” hovorí riaditeľ SEVA Patrik Križanský. Zároveň poukazuje na to, že budovy sú zodpovedné za 36 % celkových emisií CO2 a potenciál na ich zníženie je preto naozaj veľký.

Čo s tým však má elektromobilita a ako môže prispieť k zníženiu emisií budov? „Integrácia nabíjacích staníc do budov nielenže podporuje prechod na elektromobilitu, ale v spojení s inteligentnými energetickými systémami a využívaním obnoviteľných zdrojov energie môže výrazne prispieť k celkovej energetickej efektívnosti budov. To je krok smerom k zníženiu emisií CO2 a k dosiahnutiu cieľov uhlíkovej neutrality,“ vysvetľuje Križanský.

Foto: ZSE
Čo zmení nová smernica?

Novelizovaná smernica sprísňuje požiadavky predchádzajúcej verzie a je zároveň prísnejšia aj ako slovenský zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Nové požiadavky preto budú musieť byť najskôr implementované do slovenského právneho systému, na čo máme 24 mesiacov od schválenia Radou EÚ. Podľa smernice nové alebo významne obnovované nebytové budovy s viac ako piatimi parkovacími miestami musia mať zabezpečenú inštaláciu aspoň jednej nabíjacej stanice pre každých päť parkovacích miest (1/5) a vybudovanú predprípravu pre budúcu inštaláciu nabíjacej infraštruktúry (dimenzovaná predkabeláž) pre aspoň 50 % parkovacích miest (podľa slovenského zákona č. 555/2005 Z. z. sú požiadavky rovnaké, avšak týkajú sa nebytových budov s viac ako desiatimi parkovacími miestami). Pre administratívne budovy s viac ako piatimi parkovacími miestami sa vyžaduje inštalácia aspoň jednej nabíjacej stanice na každé dve parkovacie miesta (1/2).

V prípade existujúcich nebytových budov s viac ako dvadsiatimi parkovacími miestami musia členské štáty do 1. januára 2027 zabezpečiť inštaláciu aspoň jednej nabíjacej stanice na každých desať parkovacích miest (1/10) alebo predprípravu pre aspoň 50 % parkovacích miest (podľa slovenského zákona sa dnes vyžaduje predpríprava na vybudovanie jedného nabíjacieho bodu na každých päť parkovacích miest pre budovy s parkoviskom vo vnútri budovy alebo v jej bezprostrednom susedstve).

Foto: Škoda
Právo na nabíjací bod

Pre nové a významne obnovované bytové budovy s viac ako tromi parkovacími miestami sa musí zabezpečiť inštalácia aspoň jednej nabíjacej stanice pre nové bytové budovy a dimenzovaná predkabeláž pre aspoň 50 % parkovacích miest spolu s dimenzovaným vedením pre nabíjacie stanice elektrických vozidiel (podľa slovenského zákona musí byť predpríprava vybudovaná pre každé parkovacie miesto pri projektoch s viac ako desiatimi parkovacími miestami, ak bola žiadosť o stavebné povolenie podaná po dátume 10. marca 2021).

Zároveň majú podľa Smernice členské štáty prijať opatrenia na zjednodušenie, racionalizáciu a urýchlenie procesu inštalácie nabíjacích bodov v nových a existujúcich, bytových aj nebytových budovách. Takisto majú odstrániť bariéry brániace inštalácii nabíjacích bodov v obytných budovách s parkovacími miestami, najmä potrebu získať súhlas od vlastníka alebo spoluvlastníkov na súkromný nabíjací bod pre vlastné použitie. Zamietnuť žiadosť nájomníkov alebo spoluvlastníkov o povolenie inštalovať nabíjaciu stanicu na parkovacom mieste by malo byť možné len na základe vážnych a legitímnych dôvodov.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hodnotení 1

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!

ZDROJTS SEVA
Predchádzajúci článokTOP 3 najdrahšie SUV predávané v SR
Nasledujúci článokMotor V8 v Porsche nekončí, dokedy ho budú vyrábať?