Domov Doprava Rezort dopravy chystá zaujímavé novinky pre motoristov !

Rezort dopravy chystá zaujímavé novinky pre motoristov !

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky pripravilo návrh novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Momentálne sa novela nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré končí už čoskoro, presnejšie 20.apríla.

Navrhovaná novela zákona v sebe prináša zmeny v certifikácii opravovní. Isté úpravy sa dotknú aj fungovania staníc technických kontrol, známych pod skratkou STK. Ministerstvo dopravy a výstavby SR do tejto novely zahrnulo aj zmeny pri maximálnych povolených rýchlostiach na diaľnici, ktoré sú súčasťou obce.
Ministerstvo navrhuje, aby došlo k úplnému zrušeniu certifikácie opravovní vozidiel. V zmysle zákona by sa táto zmena dotkla vypustenia ustanovenia, ktoré by sa dotýkalo práve nutnej certifikácie.

STK čakajú zmeny

V prípade staníc technických kontrol (STK), kontroly originality (KO), emisných kontrol (EK) a tiež aj technickej služby montáže plynových zariadení je v novele zahrnutá prolongácia platnosti poverenia. Ak sa ukončí činnosť technickej služby, do začiatku opätovného fungovania novej technickej služby vznikne povinnosť odovzdať typovému schvaľovaciemu orgánu celý systém s informáciami.

Zmeny sa dotýkajú staníc technických kontrol aj v prípade zriaďovania takýchto staníc nad rámec existujúcej siete. Rezort dopravy navrhuje, aby boli zavedené viaceré reštrikcie. Dotknú sa tých, ktorý reálne neponúkajú služby technickej kontroly a iba zámerne blokujú miesta v aktuálnej sieti staníc. Úpravou by mali prejsť všetky procesy, ktoré majú za úlohu rozhodovať o vzniku nových staníc technických kontrol nad rámec existujúcej siete.

STK

V súvislosti s STK, EK,KO a technickou službou montáže plynových zariadení rezort navrhuje aj nové sankcie a iný systém pokutovania. Úpravou prejdú aj podmienky na konkurenčné prostredie v prípade vzniku novej stanice technickej kontroly.

Celkový počet staníc technickej kontroly by sa mal upraviť v prípade Bratislavy na 25, v prípade Košíc na 10 a každé ďalšie krajské mesto by malo disponovať šiestimi stanicami technickej kontroly.

Diaľnica bude diaľnica aj v meste

Ďalšou súčasťou navrhovanej novely zákona, možno viac zaujímavou pre bežných motoristov, je zrušenie obmedzenia maximálnej rýchlosti na diaľnici v obci na 90 kilometrov za hodinu. Ministerstvo dopravy argumentuje plánovanú zmenu v dôvodovej správe nasledovne: “ Vzhľadom na to, že diaľnica je nadradená infraštruktúra, ktorá je navrhnutá na vyššiu rýchlosť, nie je dôvod obmedzovať rýchlosť na diaľnici či prechádza, alebo neprechádza obcou. Ak je potrebné rýchlosť na diaľnici prechádzajúcej obcou obmedziť, vykoná sa tak prostredníctvom príslušných dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť.”

Koniec obmedzenia maximálnej rýchlosti

Plánovaná novela zákona je reakciou na európske nariadenie. To hovorí, že všetky nové vozidlá a novo-schválené typy od 6.7.2022 a súčasne aj všetky prvýkrát evidované vozidlá po 7.7.2024 budú vybavené systémom inteligentného prispôsobenia rýchlosti. Takýto systém funguje na báze korekcie rýchlosti na základe podmienok vozovky a premávky. Systém má za úlohu poskytovať vodičovi aj primeranú spätnú väzbu.

V novele je zahrnuté aj vypustenie obmedzenia registru prevádzkových vozidiel, ktorý sa aktuálne týka iba vozidiel prihlásených do evidencie v našej krajine. Chaos v systéme vzniká vďaka jednotlivo dovezeným vozidlám, ktoré sú evidované aj napriek tomu, že ešte nie sú prihlásené v evidencii vozidiel.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hodnotení 1

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!