Domov Doprava Spojiť Bratislavu a Košice nestačí! Dočkajú sa obyvatelia Zemplína nových úsekov diaľnic...

Spojiť Bratislavu a Košice nestačí! Dočkajú sa obyvatelia Zemplína nových úsekov diaľnic ?

Diaľnica

Diaľnica je pojem, ktorý sa na Slovensku spomína viac než 20 rokov. Prepojenie hlavného mesta s metropolu východu však naďalej zostáva hlavnou témou aj po rokoch. 

Na východe Slovenska však vzniklo občianske združenie Diaľnica na Zemplín, ktoré sa aktívne venuje rozvoju a výstavbe nových diaľničných úsekov na východnom Slovensku. Podľa združenia je to vzhľadom na veľkosť a počet obyvateľov nevyhnutá investícia. Mnoho ľudí na východnom Slovensku je nútených obzerať sa po práci mimo svojho regiónu a to hlavne na západ našej krajiny, či v zahraničných štátoch na západe. Nové úseky diaľnice, ktoré by prepájali mesto Michalovce a krajný východ by do regiónu mohli prilákať nových investorov, ktorí by túto časť Slovenska zatraktívnili a priniesli predovšetkým nové pracovné miesta. Chýbajúca dopravná infraštruktúra by výrazne pomohla mestám a obciam, ktoré sa radia medzi najmenej rozvinuté v rámci našej krajiny.

Aktuálny stav

Dopravná infraštruktúra na východe Slovenska sa síce rozvíja, no aktivity sa sústreďujú najmä na najväčšie mestá, akými sú Košice, či Prešov. Menšie okresné mestá, ako Michalovce, Trebišov v Košickom samosprávnom kraji, alebo Humenné v Prešovskom však na rozvoj infraštruktúry naďalej čakajú. Jedinými aktivitami je predovšetkým údržba už existujúcich ciest a to najmä hlavných dopravných ťahov. Regionálne cesty zostávajú čoraz častejšie bez povšimnutia a ich stav tomu zodpovedá. Nekonečné, rýchle záplaty, ktoré často krát vydržia jednu sezónu, sú toho jasným dôkazom. Táto situácia sa teda v najväčšej miere odzrkadľuje na aktuálny, nie príliš lichotivý stav rozvinutosti a zamestnanosti v našej krajine.

To dokazujú aj aktuálne čísla nezamestnanosti za marec 2021, kedy sa nezamestnanosť v meste Michalovce pohybovala na úrovni 14,62%. V meste Trebišov bola situácia jedna z najhorších a to konkrétne na úrovni 16,06%. Celkový priemer v Košickom kraji sa pohyboval na úrovni okolo 12%. Opačná situácia bola v Bratislavskom kraji, kde to bolo výrazne lepšie a to niekde na úrovni 5%.

Občianske združenie Diaľnica na Zemplín

V roku 2020 a konkrétne 2. októbra zasadala ustanovujúca schôdza novovzniknutého občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín. Tak, ako je vyššie spomenuté, ich cieľom je intenzívnejšie presadzovať výstavbu diaľnice do najvýchodnejších častí Slovenska. Združenie bude spájať primátorov, starostov, podnikateľov, odborníkov v oblasti dopravy a ľudí, ktorí žijú na Zemplíne. Ich prvým hlavným krokom bude prepojiť metropolu východu, mesto Košice s hlavným mestom Zemplína Michalovcami. Ide o kľúčový krok výstavby, ktorý tomuto regiónu zabezpečí potrebný a nutný rozvoj.

„Každý Zemplínčan čaká na to, aby sa v tomto regióne vytvoril fungujúci dopravný systém, kvalitná dopravná obslužnosť a prepojenie Košíc na ostatné regióny východného Slovenska. Nemôžeme riskovať, že v regióne Zemplína nebude najbližších 20 rokov postavený ani 1 km diaľnic a rýchlostných ciest. Už sa ďalej nechcem prizerať, ako nám rodinný príslušníci odchádzajú za prácou na západ“, uvádza predseda združenia Peter Báthory.

Na túto tému sme oslovili aj Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá nám poskytla nasledujúce stanovisko. „Diaľnicu D1 od Bidoviec po hranicu s Ukrajinou tvorí päť úsekov, na ktoré máme dodaný zámer EIA a vydaný rozsah hodnotenia. Aktuálne pripravujeme podklady pre verejné obstarávanie, štúdie ralizovateľnosti, ktorá určí či je vhodnejšie pokračovať diaľnicou v plnom respektíve polovičnom profile alebo úpravami na ceste prvej triedy. Následný ďalší postup bude závislý od výsledkov uvedenej multimodálnej štúdie realizovateľnosti, zabezpečenie finančného krytia a vládou schválených priorít výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska.“

Na záver nám neostáva nič iné, ako dúfať, že sa ambície združenia naplnia a prinesie tomuto regiónu, kde žije zhruba 450 tisíc ľudí, nové pracovné možnosti, atraktivitu a potrebný príchod investorov.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 4.5 / 5. Počet hodnotení 2

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!