Domov News Koniec stočených vozidiel? Od nového roka platia nové pravidlá

Koniec stočených vozidiel? Od nového roka platia nové pravidlá

Stočené vozidlá stoja spotrebiteľov v EÚ ročne miliardy eur. Nekalé praktiky s počítadlom prejdenej vzdialenosti deformujú trh s ojazdenými vozidlami a majú negatívny dopad na všetky subjekty v automobilovom priemysle.

Doterajšia prax ukázala, že najúčinnejší spôsob eliminácie podvodov je zaznamenávanie informácií do národného, resp. štátneho registra.

Po vzore Belgicka zaviedlo podobný systém aj Slovensko. Údaje o stave najazdených kilometrov sú už vyše roka a pol zaznamenávané do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Informácie sa zaznamenávajú najmä kvôli zníženiu neoprávnených manipulácií so zobrazovanou hodnotou počítadla prejdenej vzdialenosti. Od 20.mája 2018 prispievajú do RPZV štátne aj privátne subjekty. Dodnes zasiela údaje takmer 1 300  subjektov.

Zdroj: Škoda
Zaznamenávanie údajov do dosahuje úspech.

Pri dovozoch vozidiel z Holandska sa doteraz znížil počet manipulácií zo 42,6 % na 0,83 %, čo je pokles až o neuveriteľných 41,77 %. Uvedená štatistika jednoznačne potvrdzuje účinnosť štátom prijatého systému. Pracoviská kontroly originality a poskytovatelia ODO-Passov doteraz odhalili 2 569 vozidiel s upravenou poslednou hodnotou najazdených kilometrov. To svedčí o nepoctivom zámere ostatného prevádzkovateľa alebo predajcu vozidla. Vo vyše 10 500 prípadoch bola pozmeňovaná hodnota odometra v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov.

Koncom tohto roka 2019 sa skončilo prechodné obdobie na registrovanie a začatie odosielania informácií do RPZV pre výrobcov a zástupcov výrobcov vozidiel, ako aj pre autoservisy. Uvedené subjekty sú povinné od 1.januára 2020 zasielať do RPZV informácie o cestných motorových vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike.

Okrem údajov o servisnej činnosti aj staršie informácie, kvôli zaznamenaniu transparentnej histórie vozidla. Historické údaje, ktorými väčšina z uvedených prispievateľov disponuje, pomáhajú totiž odhaliť neoprávnenú manipuláciu s najazdenými kilometrami.

Nové pravidlá

Od tohto roka sa povinnosť prispievať údajmi do RPZV na základe novely zákona č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke rozširuje aj o ďalšie subjekty, ktoré prichádzajú do kontaktu s vozidlom a zaznamenávajú údaje z odometra. Konkrétne sa jedná o subjekty vykonávajúce dražby vozidiel, nastavovanie tachografov a požičovne vozidiel. Transparentné zaznamenanie údajov z odometra pri viacerých životných situáciách počas prevádzky vozidla pomôže eliminovať neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra.

Zámerom je dosiahnuť takú periodicitu záznamov, ktorá manipuláciu odhalí, resp. ju spraví nezaujímavou. Zaslaním informácií do RPZV je súčasne splnená povinnosť bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI) každú zistenú manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti. V registri je archivovaný každý ODO-Pass a SOI má do registra priamy prístup. Pokiaľ k predávanému vozidlu nebol po 20. máji 2018 priložený ODO-Pass a následne sa preukáže, že v čase predaja bol zmanipulovaný odometer, SOI za nesplnenie povinnosti uloží sankciu a pri opakovanom porušení je oprávnená zrušiť danému subjektu živnosť.

Test Hyundai Kona Hybrid, jazdí za menej ako päť litrov

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hodnotení 0

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!