Domov Poradňa Zranili ste sa pri dopravnej nehode? Máte nárok na finančné odškodnenie

Zranili ste sa pri dopravnej nehode? Máte nárok na finančné odškodnenie

Denne na cestách dochádza k množstvu dopravných nehôd. V roku 2019 bolo na Slovensku zaznamenaných 13 715 dopravných nehôd, čo môžeme považovať za veľmi vysoké číslo. Najčastejšou príčinou dopravných nehôd bolo porušenie povinností vodiča. Stala sa dopravná nehoda, pri ktorej ste utrpeli zranenie aj Vám? V tom prípade máte nárok na nie malé finančné odškodnenie! Viete však na aké?

Dopravná nehoda je veľmi stresujúcou situáciou, ktorú nechce zažiť nik z nás. Život je však častokrát nevyspytateľný a niekedy dochádza aj k takej nepríjemnej situácii akou je dopravná nehoda. Je preto nevyhnutné byť informovaný, poznať svoje práva a nároky, ktoré v prípade následku na zdraví, majetku alebo psychike v dôsledku autonehody vznikajú. Nároky je totiž potrebné si uplatniť včas, pretože po uplynutí premlčacej doby pre náhradu škody, ktorou sú dva roky, môže vinník premlčanie namietať. Nároky tým pádom nebude možné vymáhať. V takýchto prípadoch je najlepšie obrátiť sa na odborníkov a získať tak spravodlivú výšku odškodného, ktorá Vám prináleží. V niektorých prípadoch je dokonca možné získať odškodné aj niekoľko rokov po dopravnej nehode.

Odškodnenie po nehode. Bolestné a trvalé následky

Veľmi dôležitým faktom, ktorý je potrebné poznamenať je, že nemajetkovú ujmu alebo náhradu škody si môže poškodený uplatňovať len v tom prípade, ak nehodu nezavinil. Ak ste boli obeťou dopravnej nehody, máte právo na odškodnenie aj v prípade, ak ste neboli poistený. Odškodnenie Vám totiž vyplatí poisťovňa, v ktorej má vinník dopravnej nehody uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

V prípade, že vám bola následkom dopravnej nehody spôsobená ujma na zdraví máte právo na „odškodné,“ ktoré v sebe zahŕňa viacero nárokov. V prvom rade sa jedná o „Náhradu za vytrpené bolesti tzv. bolestné“. Poskytuje sa za bolesť spôsobenú ujmou na zdraví, jej liečením alebo odstraňovaním následkov škody na zdraví. Pri určení výšky bolestného sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým bola ohodnotená bolesť v lekárskom posudku. Poškodený si uplatní nárok podaním žiadosti v pobočke Sociálnej poisťovne. V roku 2020 sa hodnota bodu rovná sume 21,84 €.

Pri dopravnej nehode môže dôjsť aj k trvalým následkom, ktoré ovplyvnia ďalší život poškodeného. V tom prípade možno uplatniť “Náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia.“ Tá sa poskytuje za trvalé následky, vyvolané škodou na zdraví, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú možnosti poškodeného uplatniť sa v ďalšom živote. Poškodenému sa poskytuje jednorazovo.

dopravna-nehoda

Ďalšími nárokmi, ktoré je možné uplatniť sú napríklad aj:
  • Náhrada za stratu dôchodku
    •  Náhrada za stratu na zárobku – poskytuje sa v prípade kedy bola poškodená osoba práceneschopná v dôsledku nehody a dosahovala tak nižšie príjmy ako pred nehodou.
    •  Náhrada účelných nákladov spojených s liečením – náhrada nákladov, ktoré poškodenému vznikli v súvislosti so škodou na zdraví a nie sú uhradené zo zdravotného poistenia. Patria sem napríklad úhrady za rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky atď.

O odškodnenie môžete požiadať, ak ste následkom nehody utrpeli akúkoľvek ujmu na zdraví, ak sa nehoda stala v posledných troch rokoch alebo v prípade, ak ste do dnešného dňa neobdržali žiadne odškodnenie, či nie ste s jeho výškou spokojný. Kľúčové je, aby odškodnenie po dopravnej nehode bolo vyplatené v takej výške, na ktorú máte nárok!

Smrť pri dopravnej nehode

Bohužiaľ pri dopravnej nehode dochádza aj k takej nepríjemnej situácii akou je smrť, ktorá je nesmiernym zásahom do života každého človeka. V tomto prípade sa pozostalí okrem nesmiernej citovej bolesti musia vysporiadať aj s otázkou, ako ďalej pokračovať z finančného hľadiska. Aj keď stratu milovanej osoby nič nenahradí, je dobré sa v takýchto prípadoch obrátiť na odborníkov, ktorí vedia pomôcť aspoň s finančnou stránkou veci. Odškodnenie pri úmrtí partnera alebo inej blízkej osoby pri dopravnej nehode spravidla zahŕňa výživné, náklady spojené s pohrebom a tiež odškodnenie prežitých duševných útrap.

Škody na vozidle

Bola Vám spôsobená škoda na vozidle a neviete ako postupovať? Škodu na Vašom vozidle alebo inom majetku si môžete nárokovať z povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré by mal mať uzavreté vinník dopravnej nehody, čo je v prípade Slovenska zákonnou povinnosťou. Za poškodenie druhého vozidla v prvom rade zodpovedá vinník, ktorý však nie vždy má toto poistenie uzavreté, čo je v danom prípade veľmi nezodpovedné. Či mal vinník v čase nehody uzatvorené PZP si môžete overiť na oficiálnych stránkach Slovenskej kancelárie poisťovateľov alebo sa na nich môžete priamo obrátiť.
Možnosti na preplatenie škody na vozidle zahŕňajú preplatenie škody z PZP, preplatenie škody z havarijného poistenia (ak je uzavreté) a preplatenie z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov, v prípade, ak vinník nemá uzavreté PZP.

Jedno je však podstatné. Nikdy nezabúdajte na svoje nároky, ktoré Vám prináležia. Škoda na majetku by mala byť vyplatená správne a v plnej výške, preto je dôležité domáhať sa svojich nárokov a neuspokojiť sa s nižšou čiastkou. V takýchto prípadoch je najlepšie zveriť sa do rúk odborníkov, ktorí sa problematike venujú a ktorí Vám pomôžu získať všetko, čo Vám právom prináleží.

Záznam o dopravnej nehode

Kľúčovým faktorom pre relevantné určenie vinníka nehody a nárokov je disponovať príslušným dokladom, ktorým je obvykle Záznam o dopravnej nehode. Ten vyplňujete v prípade, že ste účastníkom nehody, ku ktorej nemusíte privolať políciu. To znamená nehody, pri ktorej nedôjde k zraneniu alebo usmrteniu osôb, škoda na vozidle nepresiahne 3 990€ a nedôjde ku škodám na majetku tretích osôb. Pre rýchle a bezproblémové vybavenie poistnej udalosti je správne vyplnenie tohto tlačiva naozaj kľúčové. V opačnom prípade dochádza k spomaleniu celého procesu. Záznam odporúčame uložiť vo svojom vozidle, aj keď to vyslovene nie je povinné.

Nenechajte sa oklamať. Nebojte sa domáhať svojich nárokov

Dožadovať sa nárokov, ktoré Vám prináležia, býva častokrát veľmi zložité. Poisťovne sa mnohokrát vyhýbajú plateniu maxima. Poisťovňa prevažne háji svoje záujmy a navyše, orientácia v celej problematike odškodnenia môže byť veľmi náročná. V takejto situácii je najlepšie svoj prípad zveriť do rúk odborníkov s dlhoročnou praxou. V Centre odškodnenia Votum sme pomohli už viac ako 13 000 klientom a získali sme pre nich viac ako 47 mil. EUR. Pomáhame ľudom tam, kde si sami svojou neodbornosťou, neznalosťou a chýbajúcou praxou nevedia alebo nemôžu pomôcť, pričom spolupracujeme s tými najlepšími špecialistami a ľuďmi z praxe.

Nenechajte sa odbiť nižšími čiastkami než na aké máte nárok a získajte také odškodnenie, ktoré Vám prináleží! Vyplňte formulár pre online odškodnenie a získajte odškodnenie bez zložitostí a priamo z domova. Či už do vybavovania nárokov pôjdete na vlastnú päsť alebo si zvolíte spoluprácu s odborníkmi, nezabúdajte sa domáhať všetkého, na čo máte nárok, a čo Vám právom prináleží. Pamätajte však ale, že ak vsadíte na naše služby, nebudete v tom sami.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hodnotení 5

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!

Predchádzajúci článokTEST BMW 225xe Active Tourer, mini MPV ako plug-in hybrid?!
Nasledujúci článokČeskí hasiči majú zariadenie ktoré dokáže vodou prerezať stenu!