Domov Doprava Kto bude niesť zodpovednosť v prípade nehody autonómneho vozidla?! Slovensko v tom...

Kto bude niesť zodpovednosť v prípade nehody autonómneho vozidla?! Slovensko v tom má jasno…

Automatizované donášky domov? Uvažuje sa taktiež aj na donáškach, ktoré môžu jazdiť po chodníkoch pre chodcov a taktiež aj v zónach, kde je autám zakázaný vstup.

U nás na Slovensku by sa mali zaviesť podmienky skúšobnej prevádzky automatizovaných vozidiel a taktiež aj plne automatizovaných vozidiel. Prichádza návrh zákona, ktorý bude mať za zmenu a doplnenie niektorých zákonov v súvislosti s rozvojom autonómnych vozidiel. Toto pojednávanie je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Koniec je naplánovaný na 22. februára. Všetko vychádza z informácií, ktoré boli uverejnené na portáli Slov-lex.

Jazda za dažďa

Navrhovaný zákon zahŕňa aj úpravy národného koordinátora smart mobility a taktiež rozšírenie kompetencií orgánu typového schvaľovania v oblasti povolení na skúšobnú prevádzku. Zároveň by mal ustanoviť podmienky povolenia prevádzok automatizovaných doručovacích vozidiel. Slovensko by sa tak malo dostať do 21.storočia a prejsť na inteligentné riešenia dopráv balíkov.

Čo všetko to zahŕňa?

Norma z právneho hľadiska poukazuje na nastavenie inteligentnej mobility v našej krajine. Samozrejme závisí aj od toho, aké priestupky budú daným vozidlám tolerované na daných úsekoch. Toto je azda vecou, ktorou sa musí ministerstvo dopravy začať zapodievať čo najskoršie. Práve Ministerstvo dopravy a výstavby SR má byť hlavným koordinátorom pre inteligentnú mobilitu. Treba samozrejme aj špecifikovať významy ako automatizované doručovacie vozidlo, automatizované vozidlo a automatizovaný jazdný systém.

Automatizované doručovacie vozidlo by zároveň mohlo jazdiť aj po chodníku a iných miestach, kde sa môžu pohybovať chodci. Podmienkou bude obmedzenie rýchlosti a dodržiavanie pravidiel, ktoré sa týkajú chodcov. Takéto vozidlo by mohlo jazdiť aj po cestách určených pre cyklistov. Tu sa bude tiež kontrolovať dodržiavanie pravidiel pre cyklistov.

Kto bude zodpovedný?

Návrh zákona obsahuje aj všeobecnú povinnosť vedenia akéhokoľvek pohybujúceho sa vozidla a jazdnej súpravy vodičom. Navrhuje sa tiež rozšírenie existujúcej definície pojmu vodič aj o osobu, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré využíva automatizovaný jazdný systém. To by malo vylúčiť možnosť vyvodzovania zodpovednosti voči umelej inteligencii, respektíve voči samotnému automatizovanému jazdnému systému alebo inej obdobnej entite.

Za následky spôsobené prevádzkou automatizovaných vozidiel má byť zodpovedný vodič. Osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom s automatizovaným jazdným systémom, má byť povinná nepretržite sledovať situáciu v cestnej premávke a v prípade hrozby pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky okamžite prevziať kontrolu nad vedením vozidla.

Prijatie návrhu zákona s novými požiadavkami by mohli ísť výdavky z rozpočtu Slovenskej republiky v roku 2022, predpokladá Ministerstvo dopravy a výstavby. Kde sa niekde pridá, bude sa musieť niekde ubrať – najviac sa to dotkne rozpočtu verejnej správy. Rezort dopravy navrhuje platnosť od 1.júla 2022.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hodnotení 1

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!