Domov Doprava Ešte viac zmiešaný benzín E15 prichádza, je to dobrá alebo zlá správa?

Ešte viac zmiešaný benzín E15 prichádza, je to dobrá alebo zlá správa?

Celkový podiel biozložky v palivách na Slovensku sa do roku 2030 bude neustále zvyšovať. V praxi to znamená, že súčasných 8,2% narastie až na 11,4 % ich energetickej hodnoty. Vláda iba pár dní dozadu celkom v tichosti schválila novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorá toto navýšenie umožní.

Aktuálne znenie zákona hovorí o tom, že obsah biozložky v palivách je maximálne vo výške 8,2%. S touto hodnotou sa počítalo aj do budúcich rokov. No novela zákona prináša isté zmeny, ktoré vychádzajú zo smernice Európskeho parlamentu a rady Európskej únie. Predkladacia správa k už schválenej novele hovorí o tom, že cieľom je podporiť využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. To však znamená, že podiel biozložky narastie v priebehu rokov takmer o polovicu.

Bude to iba rásť

Pridávanie udržateľných pohonných látok sa nevyhne v rámci tohto zákona ani stlačenému zemnému plynu (CNG) a skvapalnenému zemnému plynu (LNG). Budúci rok prinesie nárast energetického podielu na týchto látkach na 2% a postupne narastie až na 14% do konca roka 2030. Naša krajina stále počíta s plynom v prípade dekarbonizácie najmä v nákladnej a autobusovej doprave. Ak však budeme pokračovať v podpore LNG a CNG, môže sa stať, že nám uviaznu dlhodobé investície vo fosílnych palivách. Výroba bioCNG a bioLNG ešte stále nebude dostačovať na pokrytie potrieb tohto sektoru. V súvislosti s prijatou novelou sa budú sledovať aj emisie skleníkových plynov a ich úspory.

Nie je tak dávno, čo sa verejnosť búrila proti príchodu palív s vyšším obsahom biozložiek ako v prípade benzínu E10. Motoristi a majitelia starších vozidiel určite neboli nadšení z týchto „zelených“ zmien. Aktuálne pri súčasnej politike hrozí, že podiel biozložiek v palivách bude iba rásť. Dočkáme sa tak možno benzínu E15, možno aj viac ?

Týmto spôsobom sa postupne podarí dostať z našich ciest automobily starších dátumov výroby. A táto zmena určite nepoteší ich majiteľov. Poteší to však tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na výrobe a produkcii súčastí biozložiek.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 1 / 5. Počet hodnotení 1

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!