Domov Doprava Obyvatelia Myjavy sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia

Obyvatelia Myjavy sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia

Na ceste druhej triedy II/581, ktorá spája Nové Mesto nad Váhom a Myjavu, sa dnes spustili stavebné práce. V rámci nich sa opravia dva úseky komunikácie s celkovou dĺžkou takmer 4 km a zrekonštruuje sa aj most na vjazde do mesta Myjava.

Rekonštrukciou prejdú dva na seba nadväzujúce úseky cesty druhej triedy II/581. Prvý z nich začína v km 0,000 na hranici intravilánu mesta Myjava a pokračuje cez mesto po km 1,420. Druhý úsek začína v intraviláne Myjavy v km 1,420 a pokračuje do extravilánu po km 3,800. Celková dĺžka oboch úsekov je 3 800 m a ich šírka sa pohybuje od 7 po 8,5 m.

V rámci stavebných prác sa na úsekoch odfrézuje pôvodná asfaltová vrstva krytu vozovky a tam, kde to bude potrebné, sa vybúra a obnoví aj jej konštrukcia. Následne sa položia nové asfaltové vrstvy a obnoví sa aj existujúci odvodňovací systém. Na niektorých miestach sa napríklad zrekonštruujú priekopy, odstránia sa nánosy či vegetácia a vymenia sa poškodené časti spevnených priekop. Existujúce priepusty sa zrekonštruujú tak, aby sa zlepšili ich hydrotechnické aj prevádzkové vlastnosti a zvýšila sa ich životnosť. Ráta sa aj s výmenou poškodených cestných obrubníkov a prídlažby. Na záver sa upraví nespevnená krajnica a zrealizujú sa nové zvodidlá, smerové stĺpiky a dopravné značenie.

Oprava za 3,7 milióna

Dielo pre Trenčiansky samosprávny kraj za viac ako 3,7 milióna eur bez DPH zrealizuje EUROVIA SK. „Na úseku cesty II/581 zrekonštruujeme aj most, ktorý je situovaný priamo na vjazde do mesta Myjava a prevádza komunikáciu ponad miestnu cestu tretej triedy III/5811. Na moste sa nachádzajú štyri jazdné pruhy a chodník pre chodcov. Dĺžka mosta je viac ako 55 m a šírka 21,64 m. Jeho rekonštrukcia bude prebiehať v polovičných profiloch a bude pozostávať z výmeny bezpečnostných prvkov a z odvodnenia,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Počas výstavby zostane premávka zachovaná a aj všetky stavebné objekty sú navrhnuté s prihliadnutím na čo najväčšiu dopravnú priepustnosť na ceste. Rekonštrukcia si bude vyžadovať aj dopravné obmedzenia ako zníženie povolenej rýchlosti či počtu jazdných pruhov. Premávka bude usmernená dočasným dopravným značením, svetelnou signalizáciou a v prípade potreby aj regulovčíkmi.

Cieľom rekonštrukcie úseku je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a predĺžiť životnosť komunikácie. Zmierni sa tiež nepriaznivý vplyv dopravy ako napríklad hluk, exhaláty či vibrácie na životné prostredie.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hodnotení 0

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!

Predchádzajúci článokBentley spomína na triumf v Le Mans exkluzívnou edíciou
Nasledujúci článokMuž tajne nazhromaždil 230 vzácnych áut, ukrýval ich aj v kostole