Každý, kto kupoval už niekedy v živote auto vie, že prepis vozidla je jednou z prvých povinných návštev orgánov Policajného zboru, ktoré treba absolvovať. Poplatok, ktorý za takýto úkon platíme, sa podľa zákona nazýva registračný poplatok alebo registračná daň.

Vláda každoročne vďaka týmto na prvý pohľad nie vysokým sumám ročne vyzbiera desiatky miliónov eur do štátnej kasy. A tento zákon prešiel už mnohými zmenami. Kým pred dvomi rokmi platilo pravidlo, že registračný poplatok sa platí iba pri prvej evidencii vozidla, dnes už sa platí táto daň pri každej zmene držiteľa vozidla. Takže ak si napríklad v Nitre predá medzi sebou jedno vozidlo 5 majiteľov, štát dostane za jedno auto 5x tú istú sumu. Logiku v tom nehľadajte.

Koeficient výkonu motora:

Za staré autá si priplatíme! Registračný poplatok porastie

No nič. Momentálne ale Ministerstvo financií pripravuje zmenu novely zákona o správnych poplatkoch. Čo to znamená pre registračnú daň? Doteraz bola považovaná za majetkovú formu dane, po schválení pôjde o majetkovo-environmentálnu daň. V praxi to znamená, že budú platiť menej iba tí, ktorí využívajú alternatívny pohon – hybridy, elektrické hybridy, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), autá s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) a motorové vozidlá na vodíkový pohon.

Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla:

Za staré autá si priplatíme! Registračný poplatok porastie

V súčasnosti sa pre výpočet registračného poplatku využíva vzorec obsahujúci dva základné parametre, a to výkon motora a koeficient zostatkovej hodnoty vozidla. Tento vzorec je unifikovaný pre všetky vozidlá rovnako, teda bez rozdielu, či ide o nové vozidlo, alebo 25-ročnú jazdenku či dovezené vozidlo. “Základná sadzba správneho poplatku v sume 33 eur, ktorá zabezpečuje krytie administratívnych nákladov za zápis držiteľa do evidencie vozidiel, sa návrhom nezmení,” uvádza rezort financií v materiáli zverejnenom na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

Za staré autá si priplatíme! Registračný poplatok porastie

Mala by sa teda zmeniť povaha tohto poplatku na majetkovo-environmentálnu daň pri výške poplatku prevyšujúcej základnú sadzbu 33 eur, ktorá slúži na krytie administratívnych nákladov spojených s úkonom správneho orgánu. Zmena spočíva v zavedení ďalšieho parametra do vzorca výpočtu sumy správneho poplatku pridaním environmentálneho kritéria. Jeho určenie by malo byť zrejmé z dokladov každého vozidla bez ohľadu na jeho vek.

Zatiaľ ešte nie je jasné, ako ministerstvo plánuje zaviesť nový koeficient. Možno ho určí podľa emisných noriem, ktoré sa každým rokom sprísňujú, alebo pridá šaržu pri veku vozidiel. Každopádne z toho staršie autá nebudú vychádzať vôbec dobre. Je jasné, že Slovensko chce zo svojich ciest vyprevadiť staršie autá nenápadným spôsobom, ale takto to zrejme iba nahnevá viac ľudí, pretože nie každý si môže dovoliť zaplatiť vyššiu sumu za nové, poprípade novšie auto.

“Uvedený zámer priamo zvýhodní vozidlá, ktoré sú prijateľnejšie pre životné prostredie a znevýhodní vozidlá škodlivejšie životnému prostrediu,” zdôraznilo MF SR s tým, že návrh novely zákona je súčasťou plnenia programového vyhlásenia vlády. Pripomienkové konanie k návrhu by sa malo začať v októbri až novembri.

Zdroj: DennikN MINV TASR

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hodnotení 0

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!

Predchádzajúci článokVW Golf Variant je tu! Stalo sa z neho poriadne kombi
Nasledujúci článokZatvoria sa tunely, TÝMTO diaľničným úsekom sa vyhnite