Hlavné mesto Slovenskej republiky chce v budúcnosti uprednostniť chodcov. Čo to bude znamenať pre vozidlá individuálnej dopravy? Motiváciou pre obyvateľov pri kúpe ekologickejších vozidiel by mohli byť bezplatné parkovacie miesta pre elektromobily.

„Priestor musí byť bez prekážok a musí umožňovať plynulý a priamy pohyb. V zónach s obmedzenou maximálnou povolenou rýchlosťou vozidiel je vhodné integrovanie rôznych druhov dopravy,“ uvádza sa v dokumente. Pre podporu pešej a cyklistickej dopravy je podľa hlavného mesta nevyhnutný princíp krátkych vzdialeností. Ako spresňuje, ide o tvorbu kompaktného mesta, ktoré zaručí dostupnú vzdialenosť medzi bývaním a základnými mestskými funkciami i verejnými priestormi.

Hlavné mesto chce vypudiť osobné automobily, prvoradí budú chodci

„Základná vybavenosť, medzi ktorú počítame zastávky MHD, škola, škôlka, nákupy dennej potreby, či ihrisko pre deti by mali byť v maximálnej vzdialenosti do 600 metrov od bydliska. Základné verejné priestory pre voľný čas, medzi ktoré radíme parky a námestia, by mali byť v maximálnej vzdialenosti do 750 metrov od bydliska,“ konštatuje Metropolitný Inštitút Bratislavy. Mesto priznáva, že prekážkou pre hromadné využívanie cyklistickej dopravy je absencia bezpečnej infraštruktúry. Budovanie cyklotrás a cyklopruhov preto považuje za nevyhnutné pre zatraktívnenie tohto druhu mobility.

V súčasnosti sa ale viac peňazí vlieva do diaľnic

Aj takto môže vyzerať na Slovensku neustále podporovaná ekológia a deklarovaná snaha o rozvoj a podporu ekologických foriem dopravy. Vraj je príliš komplikované a časovo náročné pripraviť projektovú dokumentáciu pre výstavbu nových cyklotrás a cyklistickej infraštruktúry. Navyše sa na to ťažko vybavujú povolenia, je komplikované verejné obstarávanie a ťažko sa zháňajú prostriedky, potrebné na spolufinancovanie.

Hlavné mesto chce vypudiť osobné automobily, prvoradí budú chodci

Pri diaľniciach je to však podľa predstaviteľov vlády evidentne oveľa jednoduchšie, asi aj preto už takmer polstoročia staviame tú medzi Košicami a Bratislavou. Preto tam „nalejeme“ ďalších 12 a pol milióna eur, určených cyklistom. To určite projektom budovania diaľnic a rýchlociest v cenách stoviek miliónov až miliárd mimoriadne pomôže a urýchli ich to. Zrazu ekológia už dôležitá nie je.

Bratislava chce ale vo svojom mene posilňovať priestor pre peších

Vo verejnom priestore chce mesto Bratislava v budúcnosti uprednostniť v prvom rade chodcov. Nasledujú cyklisti, verejná doprava (MHD), zásobovanie a služby, taxi a spolujazda, zdieľané automobily a až nakoniec individuálna automobilová doprava. Samospráva to uviedla v nedávno schválenom Manifeste verejných priestorov.

Hlavné mesto chce vypudiť osobné automobily, prvoradí budú chodciRedukcia automobilovej dopravy v meste sa môže podľa MIB dosiahnuť aj takzvanými spomaľovačmi, vyvýšenými priechodmi pre chodcov, preferenciou cyklistov a MHD v križovatkách, a tiež postupným zavádzaním zón s limitovaným vjazdom pre automobily. Za nevyhnutné považuje preferenciu menších a ekologicky nenáročnejších vozidiel aj v rámci zásobovania. Pri zatraktívnení MHD poukazuje aj na tvorbu integrovaných prestupných bodov medzi zástavkami regionálnej dopravy, MHD a cyklistickým či peším pohybom. Rovnako aj na modernizáciu a tvorbu nových električkových tratí, a tiež zastávok MHD. Realitou však zostáva, že zatiaľ sú tieto riešenia iba na papieri.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 3.9 / 5. Počet hodnotení 7

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!