Domov News Čo s autom po nehode? Toto by mal vedieť každý vodič

Čo s autom po nehode? Toto by mal vedieť každý vodič

Foto: 123rf.com

S príchodom zimy nastupuje obdobie zvýšeného počtu dopravných nehôd a škodových udalostí. Podľa štatistík Ministerstva vnútra SR od začiatku roku 2023 došlo k 31. 10. 2023 k 9 626 dopravným nehodám. Z nich prevažná väčšina bola zavinená vodičmi motorových vozidiel.

Po miernom útlme spôsobenom zníženou mobilitou v období pandémie sa zrejme znova vraciame do pôvodných, ba dokonca vyšších čísel nehodovosti. Dostupné dáta a podrobnejší rozbor čísel škodovosti naznačujú, že rok 2023 bude v tejto štatistike rekordérom. Nasledujúce informácie by mal poznať každý vodič.

Pozastavená prevádzka vozidla po havárii 

S narastajúcim počtom dopravných nehôd je dobré vedieť o problematike pozastavenia prevádzky vozidla po nehode. Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) prináša prehľadný postup krokov, ktoré sú nevyhnuté po poškodení jedného alebo viacerých hlavných bezpečnostných prvkov (HBP) pri dopravnej nehode, alebo škodovej udalosti.

Pozastavenie prevádzky vozidla je obmedzené časové obdobie, počas ktorého nie je povolené používanie vozidla v cestnej premávke. Týka sa vozidiel kategórie M1 a N1 (osobné motorové vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 tony) s dátumom prvej evidencie po 1. 1. 2005. Každé vozidlo, ktoré je po vážnej dopravnej nehode, má automaticky pozastavenú prevádzku a nositeľom tejto informácie je RPZV.

K 31. 10. 2023 RPZV eviduje kumulatívne 5 132 vozidiel s pozastavenou prevádzkou. Z toho 2 554 vozidiel má aktuálne pozastavenú prevádzku po vážnej dopravnej nehode. Percentuálny podiel vozidiel s poškodením HBP na celkovom počte dopravných nehôd v SR k 31. 10. 2023:

Podiel dopravných nehôd vozidiel s poškodením HBP   23% 
  z toho dopravné nehody aj s pozastavením prevádzky vozidla 12%
  z toho dopravné nehody bez pozastavenia prevádzky vozidla 11%
Podiel dopravných nehôd vozidiel bez poškodenia HBP  77%
Pozastavenie prevádzky: Čo potrebujete vedieť?

Podľa zákona č. 106/2018 Z.z. dochádza automaticky k pozastaveniu prevádzky vozidla, na ktorom došlo k poškodeniu jedného, alebo viacerých HBP, medzi ktoré patria: zavesenie kolies, deformačné zóny, airbagy, riadenie a brzdový systém. Majiteľ vozidla je povinný zabezpečiť odbornú opravu do 180 dní od vzniku poškodenia a následné absolvovať technickú kontrolu. Majitelia si môžu na opravu vozidla zvoliť autorizovaný alebo neautorizovaný servis. Autoopravovňa, ktorá vykonala opravu poškodených HBP, musí byť schopná do 5 rokov od realizácie opravy preukázať, že pri oprave boli dodržané všetky zákonom stanovené náležitosti.

Foto: RPZV

Po dokončení opravy je potrebné absolvovať technickú kontrolu mimo ustanovenú lehotu. Úspešným absolvovaním tejto kontroly sa príznak pozastavenia prevádzky spravidla do 48 hodín zruší. K vyradeniu z evidencie musí majiteľ vozidla pristúpiť, ak nedošlo k odstráneniu chýb spôsobených poškodením, ktoré vozidlo z prevádzky diskvalifikovalo a zároveň sa automobil nepodrobí technickej kontrole pravidelnej alebo opakovanej mimo ustanovenú lehotu. V tomto prípade je vlastník vozidla povinný bezodkladne požiadať o dočasné, alebo trvalé vyradenie vozidla z evidencie.

Užitočnosť RPZV

Tiež je nevyhnutné po každej dopravnej nehode skontrolovať stav pozastavenia prevádzky svojho vozidla na webovom sídle Registra prevádzkových záznamov vozidiel, aby ste predišli možnému kráteniu poistného plnenia. Používanie vozidla s pozastavenou prevádzkou v premávke nie je povolené. Vďaka tejto bezplatnej a rýchlej kontrole je možné predísť nepríjemným situáciám na pravidelnej technickej kontrole, alebo pri ďalšom predaji vozidla v budúcnosti.

RPZV ponúka možnosť bezplatnej notifikácie pozastavenia prevádzky – stačí vyplniť registračný formulár a vytvoriť si používateľské konto. Po zadaní VIN alebo EČV vozidla v sekcii „moje vozidlá“ bude vodič dostávať automatické e-mailové notifikácie o blížiacom sa konci platnosti TK, EK a prípadnom pozastavení prevádzky svojho vozidla.

vodič
Foto: RPZV

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 4.7 / 5. Počet hodnotení 3

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!

ZDROJIRIS IDENT
Predchádzajúci článokSuzuki Swift 4. generácie oficiálne (prvé info + foto)
Nasledujúci článokMOTO TEST Yamaha Tenere 700 World Rally – nepozná hranice