Domov Doprava Členské štáty EÚ budú prísnejšie trestať cezhraničné priestupky

Členské štáty EÚ budú prísnejšie trestať cezhraničné priestupky

Foto: 123rf.com

V rámci balíka o bezpečnosti cestnej premávky v členských štátoch EÚ bola prijatá dohoda o cezhraničnej výmene informácií týkajúcich sa dopravných priestupkov.

Aby sa predišlo bezohľadnej jazde vodičov v zahraničí, aktualizované pravidlá rozšíria zoznam dopravných priestupkov, ktorých sa dopustili nerezidenti a ktoré spustia cezhraničnú pomoc vedúcu k pokute pre páchateľov. Okrem prekročenia rýchlosti, jazdy pod vplyvom alkoholu alebo nezastavenia na červenú pridali zákonodarcovia EÚ okrem iných priestupkov aj nesprávne parkovanie, nebezpečné predbiehanie či prekročenie plnej čiary.

Vzájomná pomoc a jasné termíny

Keďže približne 40 % cezhraničných priestupkov je v súčasnosti nepotrestaných, poslanci Európskeho parlamentu prijali prísnejšie postupy pomoci medzi krajinami EÚ a povinnosť pomôcť vypátrať osobu zodpovednú za dopravný priestupok. Dohoda zaväzuje krajinu EÚ odpovedať na takúto žiadosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch mesiacov po zhromaždení všetkých potrebných informácií. Okrem toho na žiadosť krajiny, v ktorej došlo k priestupku, môže krajina pobytu páchateľa prevziať výber pokút, ak sú vyššie ako 70 eur a neboli zaplatené po vyčerpaní všetkých právnych úkonov.

Členská krajina EÚ, v ktorej došlo k dopravnému priestupku, bude mať jedenásť mesiacov od dátumu priestupku na vydanie oznámenia o dopravnom priestupku. V dohode sú uvedené aj hlavné náležitosti tohto oznámenia, ktoré okrem času a okolností priestupku musí obsahovať aj informácie o tom, ako sa voči pokute možno odvolať.

Poslanci tiež vyjednali ustanovenie, podľa ktorého dva roky po transpozícii nových pravidiel do vnútroštátneho práva budú mať súkromné ​​subjekty úplný zákaz pomáhať krajinám EÚ vyberať dopravné pokuty od zahraničných vodičov.

Online portál

S cieľom zvýšiť transparentnosť a uľahčiť implementáciu nových pravidiel má Komisia za úlohu vytvoriť online portál, ktorý bude okrem iných informácií obsahovať zoznam pravidiel, možností odvolania a príslušných pokút za cestnú premávku.

Spravodajca EP, Poliak Kosma Złotowski, k dohode uviedol: „Zahraničná poznávacia značka nemôže byť preukazom beztrestnosti na ceste. Aktualizované pravidlá uľahčia výmenu informácií o páchateľoch dopravných priestupkov medzi členskými štátmi a zároveň zabezpečia vodičom ľahký prístup k potrebným informáciám prostredníctvom digitálnych komunikačných kanálov. Podarilo sa nám rozšíriť rozsah pravidiel len v tých oblastiach, kde to môže mať skutočný vplyv na zníženie počtu nehôd, vrátane tých, ktoré sa týkajú zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Výrazne sme posilnili aj postavenie vodičov páchajúcich dopravné priestupky, ktorí musia dostať primerané a včasné informácie v jazyku, ktorému rozumejú, o svojich právach a postupe pri odvolaní sa proti pokute.

Predbežnú dohodu ešte musí schváliť Rada a parlament. Krajiny EÚ budú mať potom 30 mesiacov na to, aby transponovali nové ustanovenia do vnútroštátnych právnych predpisov a pripravili sa na ich implementáciu.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hodnotení 0

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!

ZDROJEurópsky parlament
Predchádzajúci článokZavedenie jednodňovej diaľničnej známky sa odkladá
Nasledujúci článokTrieda A ostáva v ponuke, Mercedes mení stratégiu kvôli EV