Domov Doprava Výstavba R3 na Orave: Obchvat Tvrdošína by mal byť hotový v roku...

Výstavba R3 na Orave: Obchvat Tvrdošína by mal byť hotový v roku 2023

Výstavba R3 na Orave: Obchvat Tvrdošína by mal byť hotový v roku 2033

Pre motoristov na Orave máme dobrú správu: výstavba R3 pokračuje obchvatom Tvrdošína. Nový úsek cesty by mal byť otvorený v roku 2023.

Národná diaľničná spoločnosť prináša nové pozitívne správy, ktoré sa týkajú predovšetkým motoristov na Orave: výstavba rýchlostnej cesty R3 bude pokračovať novým úsekom. Zmluva na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná bola podpísaná vo štvrtok, 25. februára 2021. Nový, takmer 5 kilometrov dlhý obchvat Tvrdošína, ktorý začne slúžiť motoristom v roku 2023, bude mať stavebne pod palcom konzorcium spoločností Hochtief SK, Porr a Hydroekol Dolný Kubín. Zmluvná cena za výstavbu úseku je vyše 62 miliónov eur, stavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu.

Obchvat Tvrdošína by mal odľahčiť mesto od tranzitnej dopravy, zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Podľa NDS nový úsek rýchlostnej cesty vodičom skráti čas jazdy a prinesie úsporu pohonných hmôt a pre obyvateľov mesta prispeje k zlepšeniu životných podmienok, predovšetkým znížením hluku, prašnosti a vibrácií, ako tvrdí aj minister financií Eduard Heger.
„Som veľmi rád, že v čase pandémie, keď vládne v ekonomike neistota a ľudia sú plní obáv, bude cesta R3 ďalším verejným stimulom do ochromenej ekonomiky. Dnes o to viac platí, že keď sú zmrazené súkromné investície, musí viac investovať vláda,“ dodal minister.

Novým úsekom R3 by podľa NDS malo po jeho uvedení do prevádzky prechádzať 6 500 vozidiel denne. Výhľadovo sa očakáva zvýšenie dopravnej intenzity na takmer 9,5 tisíc vozidiel denne.

Plánovaný postup prác

Zmluvná lehota výstavby je 822 dní. Zhotoviteľ už v najbližších dňoch začne s prípravnými prácami na zariadení staveniska, realizácii zemných prác, preložkách inžinierskych sietí. Nasledovať budú práce na zakladaní spodných stavieb cestného telesa, múrov a mostov.

Charakteristika a vedenie úseku

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná sa napája na existujúci obchvat Trstenej a je vedená zvlneným členitým terénom prevažne v extraviláne. Na konci úseku R3 vedie po vetve križovatky Nižná a prostredníctvom privádzača Nižná sa pripája na súčasnú cestu I/59 cez okružnú križovatku pred vjazdom do Nižnej.

Úsek by ale mal byť postavený v polovičnom profile s úpravou šírkových pomerov na začiatku a konci úseku. V km 3,900 – 4,160 povedie v plnom profile. Za mostom v km 4,160 bude vybudovaná len pravá strana rýchlostnej cesty ukončená v km 4,400 mimoúrovňovou križovatkou s privádzačom.

Obchvat Tvrdošína v číslach
  • celková dĺžka: 5,6 km (4,4 km trasa R3, križovatkové vetvy 480 m a privádzač 697 m)
  • približne 100 stavebných objektov
  • 11 mostov (8 na R3, 1 ponad R3 a 2 na privádzači)
  • najdlhší most s dĺžkou 248 m
  • viac ako 1800 m protihlukových stien

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Zdroj: NDSAS / startstop

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hodnotení 0

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!