Domov Doprava Slovensko zaplavia radary, pokuty budú vodičom rozposielať mestá aj obce

Slovensko zaplavia radary, pokuty budú vodičom rozposielať mestá aj obce

Vláda v piatok 14. apríla 2023 schválila návrh zákona o obecnej polícii, ktorý rozširuje jej právomoci v oblasti cestnej dopravy. 

Návrhom nového zákona sa napríklad nanovo navrhuje upraviť základné legislatívne vymedzenie zákrokov, všeobecných i konkrétnych opatrení a použitia donucovacích prostriedkov či strelnej zbrane. Zavádza sa tiež nová kategória zamestnanca obce zaradeného na výkon práve v obecnej polícii, dočasné pozastavenie výkonu činnosti či preskúšanie odbornej spôsobilosti. Cieľom je využívať kapacity obecnej polície predovšetkým v obciach, v ktorých sa nenachádza útvar Policajného zboru, prípadne v mestách, kde prostriedky Policajného zboru nemusia byť dostatočné.

Dychové skúšky aj meranie rýchlosti

Pre motoristov jedny z najpodstatnejších zmien vo vládou schválenom legislatívnom návrhu sú v oblasti cestnej premávky. Ak návrh zákona schváli aj parlament, rozšíria sa kompetencie v oblasti objasňovania deliktov súvisiacich s požívaním alkoholu alebo inej návykovej látky. To znamená, že obecní policajti budú  oprávnení na vykonávanie dychovej skúšky u vodičov. Obce budú mať taktiež možnosť prejednávať prípady prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré budú zaznamenané stacionárnymi radarmi. Je tak predpoklad, že radary sa na slovenských cestách stanú čoraz bežnejšou výbavou miest a obcí, keďže môžu tvoriť nezanedbateľný zdroj financovania miestnych rozpočtov a prispejú k zníženiu rozsahu porušovania dopravných predpisov a množstva nehôd.

Pri zistení alkoholu v množstve, ktoré je priestupkom, príslušník obecnej polície spíše správu o výsledku objasňovania priestupku a predloží ju správnemu orgánu, ktorým je Policajný zbor. Pri zistení alkoholu v množstve, ktoré je trestným činom, príslušník obecnej polície danú osobu bude môcť zadržať a ďalej postupovať ako pri prichytení osoby pri inom trestnom čine.

Do obecnej polície už od 18 rokov

Návrh zákona ďalej ustanovuje základný rámec použitia  donucovacích prostriedkov, pričom pred ich nasadením sa musí použiť predchádzajúca výzva s výstrahou. Voľba konkrétneho donucovacieho prostriedku závisí od povahy zákroku, konkrétnych okolností a intenzity protiprávneho konania osoby. Zavádzajú sa aj nové donucovacie prostriedky, najmä elektrické alebo iné dočasne zneschopňujúce prostriedky, spútavacie opasky a spútavacie popruhy. Dopĺňa sa všeobecná povinnosť pre každého uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz alebo požiadavku príslušníka obecnej polície, ktorá sa v súčasne platnom zákone nenachádza.

Vek príslušníka obecnej polície sa v návrhu zákona znižuje z 21 rokov na 18 rokov. Vek na získanie zbrojného preukazu sa ale nemení, obecný policajt mladší ako 21 rokov nebude môcť pôsobiť so strelnou zbraňou.

Ak návrh zákona schváli parlament, nové pravidlá začnú platiť od začiatku roku 2024.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hodnotení 0

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!

ZDROJMinisterstvo vnútra SR
Predchádzajúci článokTEST Nissan X-Trail 4×4 – neuveríte, čo je pod kapotou
Nasledujúci článokSeriálová „Zmija“ našla svojho nového majiteľa