Domov News Opäť ďalšia automobilka, ktorá má na krku pokutu od EÚ! O čo...

Opäť ďalšia automobilka, ktorá má na krku pokutu od EÚ! O čo ide tentokrát?

Európska komisia udelila spoločnosti Volkswagen Group a BMW pokutu v celkovej výške 875 miliónov EUR za porušenie protimonopolných pravidiel tým, že došlo k vzájomnej spolupráci s Daimlerom s cieľom obmedziť používanie technológií čistenia emisií.

Komisia uviedla, že tieto tri firmy (BMW, VW, Daimler rokovali pred desiatimi rokmi o použití technológie selektívnej katalytickej redukcie (SCR), ktorá vstrekuje AdBlue na zníženie oxidu dusíka z výfukových plynov automobilov na naftu. Podľa komisie sa tieto tri firmy medzi rokmi 2009 a 2014 dohodli, aby sa vyhli konkurencii pri zavádzaní technológie, ktorá by čistila emisie nad rámec zákonných požiadaviek EÚ.

Na rokovaniach sa zúčastnili zástupcovia spoločností Volkswagen, Porsche, Audi, BMW a materských spoločností Daimler, Mercedes-Benz. V rámci vyrovnania zaplatí skupina VW 502 miliónov EUR a spoločnosť BMW zaplatí 373 miliónov EUR.

Daimler nebol Komisiou pokutovaný, pretože dostal imunitu za odhalenie existencie kartelu. Komisia uviedla, že ak by Daimler nebol imúnny, dostal by pokutu vo výške 727 miliónov EUR.

Čo zistila komisia ?

Vyšetrovaním komisie sa zistilo, že spoločnosti dosiahli dohodu o veľkosti nádrží AdBlue a priemernej spotrebe AdBlue v ich vozidlách. To sa dosiahlo zdieľaním komerčne citlivých informácií. To v skutočnosti znamenalo, že tieto tri firmy vedeli, že v budúcnosti si nebudú musieť konkurovať tejto technológii. To malo za výsledok zníženie potreby vývoja systémov v oblastiach, ktoré sú relevantné pre zákazníkov. Zároveň to porušuje predpisy Európskeho hospodárskeho priestoru.

Šéfka protimonopolnej únie EÚ Margrethe Vestagerová uviedla: „Toto je prvýkrát, čo komisia zistí, že spolupráca na technických prvkoch, na rozdiel od určovania cien alebo zdieľania trhu, predstavuje kartelové správanie. Všetky spoločnosti uznali svoju účasť na karteli a súhlasili s urovnaním prípadu.

„Každý rok sa v Európe predajú milióny nových naftových automobilov v hodnote miliárd eur. A mnohé ďalšie sa už používajú. Nielen používatelia týchto automobilov, ale aj všetci občania musia mať dôveru v to, že si výrobcovia automobilov navzájom konkurujú v znižovaní škodlivých emisií z ich vozidiel. Tieto spoločnosti však tieto očakávania nesplnili. “

Výrobcovia reagujú na vzniknutú situáciu

Vo svojom vyhlásení spoločnosť BMW uviedla, že Európska komisia stiahla väčšinu svojich obvinení z porušenia protimonopolných zákonov.  Taktiež spoločnosť uviedla, že sa rozhodla dohodnúť na urovnaní sporu a ukončení konania. Spoločnosť BMW tiež poznamenala, že vyšetrovanie komisie sa zakladalo výlučne na právnych predpisoch o hospodárskej súťaži. Nenašli sa nijaké dôkazy o tom, že by spoločnosti používali na manipuláciu s emisnými testami takzvané „rušiace zariadenia“.

Spoločnosť BMW dodala: „Na rozdiel od niektorých svojich konkurentov BMW Group nikdy neuvažovala o zníženej a nelegálnej regulácii emisií.“

Vo vyhlásení pre agentúru Reuters spoločnosť Volkswagen uviedla, že zvažuje odvolanie proti svojej pokute. Uvádza sa v ňom toto: „ Komisia vstupuje na nové súdne územie, pretože s technickou spoluprácou po prvýkrát zaobchádza ako s protimonopolným zákonom. “

Je otázne ako celý spor dopadne, no je evidentné, že aj tí najväčší rivali sa občas vedia spojiť ak majú spoločný cieľ a tým je znevýhodniť konkurenciu.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hodnotení 1

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!