Domov SPRÁVY Doprava Za rozšafnosť politikov opäť zaplatíme. Vlastníctvo auta sa môže predražiť

Za rozšafnosť politikov opäť zaplatíme. Vlastníctvo auta sa môže predražiť

Úradnícka vláda 4. októbra predstavila možné opatrenia na konsolidáciu verejných financií. Tie majú odporúčací charakter, z ktorých si nová vláda môže a nemusí vybrať. Dávajú však dobrý obraz o tom, čo nás môže čakať v nasledujúcich mesiacoch a rokoch.

Z takmer stovky opatrení sme vybrali tie, ktoré sa týkajú osobnej a nákladnej automobilovej dopravy. Na konci každého opatrenia nájdete aj číselné vyjadrenie, koľko peňazí by to konkrétne opatrenie prinieslo do štátneho rozpočtu. Celý Návrh na ozdravenie verejných financií nájdete TU.

Zelenšie zdaňovanie osobných áut (lepšie zohľadnenie CO2/hmotnosti a rozšírenie na fyzické osoby)

Doprava je podľa vlády jediný sektor, ktorému kontinuálne rastú emisie CO2. Najviac ich majú pritom produkovať osobné autá, pričom súčasná slovenská legislatíva sa neriadi dostatočne princípom – znečisťovateľ platí. Väčšina krajín EÚ už prešla na formu zdaňovania osobných áut na základe emisií CO2 (pri nadobudnutí alebo vlastníctve vozidla). Krajiny, ktoré tak urobili, majú aj nižšie emisie nových osobných áut (Slovensko je v EÚ naopak druhé najhoršie).

Toto opatrenie sa skladá z troch podopatrení, ktoré majú za cieľ komplexnejšie riešiť problematiku vysokých emisií v osobnej doprave. Opäť by sa tak zmenil výpočet registračného poplatku podľa emisií CO2 a hmotnosti vozidla. Napríklad za Hyundai Tucson, pri ktorom je súčasný registračný poplatok vo výške 80 €, by musel nový majiteľ zaplatiť 370 €. Registračný poplatok v prípade Škody Fabia by sa zmenil z 33 € na 110 €. Na základe emisií a hmotnosti vozidla by sa zmenil aj výpočet dane z motorových vozidiel. Opäť si zoberme príklad Tucsonu a Fabie. Kým v súčasnosti zaplatí vlastník Hyundaiu daň 111 €, po prijatí navrhovaného opatrenia by to bolo 200 €. V prípade Fabie by išlo o nárast zo 60 na 80 €.

Najdôležitejšou zmenou by však bolo rozšírenie tejto dane aj na osobné autá fyzických osôb. Podľa vlády sú Slovensko a Česko jedinými dvoma krajinami v EÚ, ktoré zdaňujú len autá právnických osôb. Daňová povinnosť by tak v podstate zasiahla všetkých vlastníkov vozidiel.

Tieto opatrenia by do konca roku 2026 mohli priniesť štátnej kase až 640 miliónov eur.

Zvýšenie sadzieb spotrebnej dane z benzínu a nafty o 5%

Zvýšenie sadzby spotrebnej dane z benzínu a nafty môže podľa vlády pomôcť lepšie naplniť klimatické ciele EÚ zohľadnením vplyvu fosílnych palív na životné prostredie. Uvedené zvýšenie by pritom nemalo výrazne zmeniť konkurencieschopnosť Slovenska v oblasti zdanenia palív, pretože po úprave by bolo blízko krajín V4. Sadzbu spotrebnej dane z benzínu má z okolitých krajín vyššiu len Česká republika a z nafty Česká republika a Rakúsko. Slovenské ceny pohonných hmôt patria medzi tie vyššie v regióne. Na konečné ceny vplýva aj cena bez dane, ostatné poplatky či výška sadzby DPH a tú máme najnižšiu. Na ceny pohonných hmôt reaguje najmä tranzitujúca kamiónová doprava, ktorá môže prejsť cez Slovensko bez toho, aby natankovala, ak budú ceny nafty u našich susedov nižšie.

Do konca roku 2026 by toto opatrenie mohlo priniesť štátnej kase 184 miliónov eur.

Zvýšenie mýta pre nákladné vozidlá v závislosti od emisií CO2

Zvýšenie mýta pre nákladné vozidlá je podľa predkladateľov návrhu účinné opatrenie na lepšie zachytenie externalít nákladných vozidiel s naftovým motorom. Zatiaľ v SR nepremietnutá revízia smernice EÚ 2022/362 navrhuje dodatočný poplatok za CO2 vo výške od 12 eurocentov za km, čím by sa zvýšili prevádzkové náklady naftovým vozidlám. Keďže bezemisné vozidlá by od takéhoto poplatku boli oslobodené, stimulovalo by to rast používania bezemisných kamiónov. Súčasná sadzba mýta pre jednotlivé kategórie ťažkých úžitkových vozidiel na Slovensku sa odvíja od prejdenej vzdialenosti a emisnej normy EURO, avšak emisie skleníkových plynov v nej nie sú zohľadnené.

Do konca roku 2026 by toto opatrenie mohlo priniesť štátnej kase 511 miliónov eur.

Rozšírenie spoplatnenia cestnej siete pre nákladné vozidlá (aj v intravilánoch obcí)

Nákladná doprava je podľa vlády významným znečisťovateľom životného prostredia. Jej dodatočné spoplatnenie by mohlo viesť k poklesu odjazdených kilometrov a presunu časti tranzitu na ekologickejšie možnosti dopravy. V súčasnosti vodiči nákladných áut nad 3,5 tony na Slovensku platia mýto len na diaľniciach, rýchlostných cestách a niektorých cestách I. triedy. Úplne bezplatné je používanie 1100 km (z 3300 km) ciest I. triedy a aj ďalších 3600 km ciest II. triedy. V súčasnosti sa tak mýto platí za 3 012 km vymedzených úsekov ciest. Opatrením by sa rozšírilo spoplatnenie mýtom na všetky úseky ciest I. a II. triedy (sadzbou zodpovedajúcou pre “nesúbežné úseky”), vrátane intravilánov obcí, kde v súčasnosti platí nulová sadzba.

Do konca roku 2026 by toto opatrenie mohlo priniesť štátnej kase 151 miliónov eur.

Zvýšenie cien diaľničných známok (ročnej známky na 70 eur)

Cena diaľničných známok sa v porovnaní s infláciou a postupným zväčšovaním diaľničnej siete menila len minimálne. Ide o adresný poplatok, ktorý ma kryť náklady Národnej diaľničnej spoločnosti na výstavbu a údržbu diaľnic. Cena diaľničných známok je na Slovensku v súčasnosti v regióne V4 najnižšia a aj po samotnom zvýšení bude jednou z najnižších. Cena diaľničných známok sa zvyšovala iba v tomto roku. Išlo pritom o prvé zvyšovanie od jej zavedenia v roku 2013. Ročná diaľničná známka stála pred zvýšením 50 eur, po zvýšení v roku 2023 stojí 60 eur. Ďalšie zvýšenie by ju mohlo dostať na úroveň 70 eur. V regióne V4 je cena slovenskej ročnej známky najnižšia. Ročná známka v Maďarsku stojí 130 eur, v Rakúsku 97 eur, Poľsko používa mýtny systém. Po navrhovanom zvýšení by cena dosiahla približne úrovne v Česku, kde ročná známka stojí 70 eur.

Do konca roku 2026 by toto opatrenie mohlo priniesť štátnej kase 85 miliónov eur.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 2 / 5. Počet hodnotení 114

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!

ZDROJMinisterstvo dopravy
Predchádzajúci článokVýkonnejšia než Octavia RS? Ostrý Kodiaq by mohol dostať…
Nasledujúci článokPriestor Sharanu, luxus Mercedesu. Forthing U-Tour prekvapí cenou

2 COMMENTS

  1. Len zase ošklbať ľudí. Budeme platiť za všetko aby mohli politici ako Matovič nadeliť nepoctivým rómom tých 500 eur za voľby. Nechce sa mi veriť že médiá tento podvod z voľbami nechali tak. Dúfam že teraz Matovič spolu s poctivými rómami naučia tých nepoctivých čo žijú len z podpory ako sa majú správať,aby z ich detí už bola zodpovedná generácia a nie další poberatelia podpory. Už je tu kapitalizmus, raz to musí skončiť. Keď máš deti tak sa o ne postaraj a nie štát!!! Ja by som vám dal kreditné karty kde by vám chodila podpora no blokované na alkohol a cigarety!!! Pri strate karty prídete o podporu. Vydanie novej by bolo za 10% z mesačnej podpory.

Comments are closed.