Domov Doprava Nezodpovedným motoristom hrozí pokuta 5000 eur, nový návrh je už na stole

Nezodpovedným motoristom hrozí pokuta 5000 eur, nový návrh je už na stole

Foto ilustračné. Zdroj: 123rf.com

Ministerstvo financií pripravilo návrh, ktorý by mal novelizovať zákon o povinnom zmluvnom poistení. Nezodpovedným motoristom podľa neho bude hroziť mastná pokuta, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky 5.000 eur.

Novelizácia si posvieti na vodičov, ktorí jazdia v premávke s motorovým vozidlom bez platne uzavretej zmluvy povinného zmluvného poistenia. Ak takýto motorista totiž spôsobí inému majetkovú škodu alebo škodu na zdraví, poškodený sa musí obrátiť nie na poisťovňu, ale na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá mu z garančného fondu vyplatí spôsobenú škodu. Zmeny v oblasti PZP pripravilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, novelou zákona o povinnom zmluvnom poistení by sa mala po marcovom rokovaní legislatívnej rady zaoberať aj vláda.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel je osobitne dôležité pre všetkých občanov, či už sú poistníkmi, poistenými alebo poškodenými v dôsledku dopravnej nehody. Je takisto dôležité pre samotné poisťovne, keďže tvorí výrazný segment na trhu s neživotným poistením. Uvedené poistenie má významný vplyv aj na voľný pohyb osôb, tovaru a vozidiel, a teda aj na vnútorný trh. Preto je kľúčovým cieľom činnosti Európskej únie v oblasti finančných služieb posilnenie a konsolidácia vnútorného trhu poistenia motorových vozidiel. Cieľom návrhu zákona je preto podľa dôvodovej správy transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2118 z 24. novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia takejto zodpovednosti.

nehoda, škodová udalosť, pokuta, PZP
Foto: 123rf.com
V platnosti od 1. júla

Podľa navrhovanej zmeny zákona majú vzrásť sankcie za používanie motorového vozidla bez uzatvoreného PZP. Kým doteraz sa v správnom konaní môže pokuta pohybovať v rozmedzí od 16,60 do 3.319,40 eur, po novom to bude 50 až 5.000 eur. Ak legislatívny proces prejde hladko, novela zákona o PZP by mala byť účinná od 1. júla 2024. Zo štatistík zverejnených na stránke Ministerstva financií SR vyplýva, že pokuta je ročne uložená približne 4,6 tisícom motoristov, ktorí napríklad za rok 2022 zaplatili na pokutách 650.000 eur. Výška uložených pokút pritom môže byť oveľa vyššia, pretože nie všetci pokutovaní pokutu aj reálne zaplatia.

Povinnosť mať uzatvorené PZP vyplýva priamo zo zákona. Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri motorovom vozidle so slovenskými evidenčnými číslami ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

PZP aj pre elektrické kolobežky

Návrh sa však dotýka aj iných dopravných prostriedkov, na ktoré sa po nom bude vzťahovať povinnosť uzatvoriť PZP. Reč je napríklad o elektrických kolobežkách, pretože návrh zákona mení definíciu motorového vozidla. Ním sa po novom má rozumieť samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným mechanickým pohonom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 25 km/h alebo prevádzkovou hmotnosťou viac ako 25 kg a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 14 km/h. Povinnosť uzatvoriť PZP sa nebude vzťahovať na invalidné vozíky určené pre osoby s telesným postihnutím.

PZP elektromobil kolobežka
Foto: startstop.sk, Jakub Šuplata

Novela má zmeniť aj definíciu prevádzky motorového vozidla. Po novom sa pod pojmom prevádzka motorového vozidla bude rozumieť akékoľvek používanie motorového vozidla, ktoré je v súlade s jeho funkciou ako dopravného prostriedku v čase dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, bez ohľadu na jeho vlastnosti alebo terén, na ktorom sa takéto motorové vozidlo používa, a bez ohľadu na to, či stojí alebo je v pohybe.

Očakávať tiež môžeme aj zvýšenie cien PZP, pretože zmeniť sa majú minimálne limity poistného plnenia z jednej škodovej udalosti. Minimálny limit škody na zdraví sa zvýši z 5,24 milióna na 6,45 milióna eur. Minimálny limit škody na majetku sa zvýši z 1,05 milióna na 1,3 milióna eur.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hodnotení 1

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!

ZDROJMinisterstvo financií SR
Predchádzajúci článokMG4 s výkonom 435 koní, stojí takmer ako Octavia RS
Nasledujúci článokTOP 4 jazdenky do 15.000 eur s dojazdom vyše 1000 km