Hlavné mesto Slovenska, Bratislava láka svojich obyvateľov, aby podporili mestskú dopravu a nejazdili iba autami. Od leta majú prísť zvýhodnené cestovné lístky.

Primátor mesta Bratislava, Matúš Vallo hovorí o bezpečnejšej, komfortnejšej a rýchlejšej verejnej doprave, ktorá má byť pevným základom pre mobilitu ľudí v meste. Matúš Vallo dlhodobo bojuje s rastúcim počtom vozidiel na našich cestách. Aktuálna pandemická situácia tomu vôbec nepomohla, no o to viac sa mohli zamerať na obnovu verejnej dopravy. Tá by mala byť dostupnejšia aj hlavne vďaka prvej etape celomestskej parkovacej politike, ktorá bude spustená na jeseň 2021. Aj vďaka tomu bude výrazne lacnejší predplatný lístok na verejnú dopravu v zónach 100 a 101, za 199 € od júla 2021 na rok.

Pochopiteľne, upravenie sadzobníka sa najvýraznejšie dotkne práve ročného predplatného. Ten je upravený na vyššie uvedených 199 € z pôvodných 264,20 €. Rovnako sa znížia aj ročné sadzby na PCL aj v rámci regiónu a to o 25%. Celosieťový ročný PCL lístok stojí aktuálne 920,30 €, po novom záujemcovia zaplatia 656,60 €. Kde sa uberá, niekde sa musí pridať. Cena sedem a 90-dňových lístkov pôjdu v priemere o 10-11% vyššie.

Taktiež by mali vzrásť aj ceny jednorázových cestovných lístkov pre 3 a viac zón o 10 až 60 centov. Z aktuálnej ponuky bude vyradený asi najpopulárnejší, 15 minútový lístok v hodnote 0,70 €. Najprístupnejším lístkom tak bude 30-minutový v hodnote 0,90 €. SMS lístky ostanú zachované. Novinkou bude jednorázový lístok, ktorý si budete môcť kúpiť priamo v autobuse prostredníctvom platobnej karty. Za 1€ si užijete až 45 minút cestovania s jedným možným prestupom.

Matúš Vallo hovorí taktiež o návrate verejnej mobility v plnom rozsahu. Dopravné obmedzenia vytvorené rekonštrukciami na Prístavnom moste, kvôli D4R7, Dúbravsko-karloveskej magistrály a Mlynským nivam by mali byť čochvíľa za nami. Bratislavská mestská hromadná doprava počas pandémie prišla o značné množstvo tržieb.

Cena cestovných lístkov pochopiteľne hrá veľkú rolu pri rozhodovaní občanov, či zvolia prepravu vlastnou osou, respektíve vlastným vozidlom, alebo zvolia mestskú hromadnú dopravu. Aj keď niektoré lístky svoju hodnotu zvýšia, tak Matúš Vallo pevne verí v to, že práve výhodnejšia ročná električenka dostane do verejnej dopravy viac ľudí.

Miliardové dotácie

V najbližších rokoch by takisto mali na Slovensko prísť miliardy eur zo zdrojov Európskej únie. Cca 6 miliárd bude môcť Slovensko čerpať do roku 2026. Pôjde o plán obnovy a odolnosti, ktorý má byť Európskej komisii predložený do konca mesiaca Apríl 2021.

Tento slovenský plán je rozdelený do viacero oblastí. Tými sú: Lepšie vzdelanie pre každého, Zdravý život pre každého, Efektívny štát, Zelené Slovensko a inovatívne Slovensko. V rámci „ozelenenia“ krajiny je vyčlenených až 750 miliónov €. Aj z týchto peňazí sa bude rekonštruovať verejná doprava. Majú tak pritiecť ekologickejšie formy dopravy, takisto zvýšenie počtu cestujúcich v železničnej doprave, zvýšenie objemu prepravy tovaru v jeho ekologickejšej forme a budovanie infraštruktúry pre alternatívne palivá. To samozrejme úzko súvisí so znižovaním CO2.

Dôraz na dopravu

Nová reforma hovorí o zvýšenie používania verejnej dopravy a nemotorovej dopravy. Tá je samozrejme na úkor súkromných vozidiel s priamym dopadom na CO2 a kvalitu ovzdušia. Veľký dôraz bude kladený na vlakovú dopravu. Prínosom má byť tarifná integrácia, t.j. spoločný cestovný lístok pre jednotlivé druhy verejnej dopravy.

Trojčlánkový 24 metrový trolejbus

Ďalšie významné investície do rozvoja železničnej dopravy a mestskej infraštruktúry a nákupu vozidiel medzi ktoré patria napríklad veľkokapacitné trolejbusy. Plán by sa mal realizovať z investičných fondov z jednotlivých programov a čerpať by sa mali v obdobiach od roku 2021 až do roku 2027.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 4 / 5. Počet hodnotení 1

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!