Domov Doprava Emisie Európskej únie klesli medziročne o 2,5 %. Zásluhu na tom majú...

Emisie Európskej únie klesli medziročne o 2,5 %. Zásluhu na tom majú aj elektromobily

Globálne emisie CO2 rástli v roku 2022 pomalším tempom, ako sa pôvodne očakávalo. Rast využívania čistej energie kompenzoval vysokú spotrebu uhlia a ropy.

Globálne emisie oxidu uhličitého súvisiace s energiou vzrástli v roku 2022 o menej ako 1 %. To je menej, ako sa pôvodne očakávalo, keďže rast podielu energie pochádzajúcej zo solárnych a veterných elektrární i rozsiahlejšie používanie elektrických vozidiel a tepelných čerpadiel pomohli obmedziť vplyvy zvýšeného využívania uhlia a ropy uprostred globálnej energetickej krízy. Vyplýva to z najnovšej analýzy Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).

Krivku rastu stále nedokážeme zlomiť

Hoci nárast emisií v minulom roku bol oveľa menší ako neuveriteľný skok o viac ako 6 % v roku 2021, emisie stále zostávajú na trajektórii neudržateľného rastu. To si vyžaduje ráznejšie opatrenia na urýchlenie prechodu na čistú energiu a nasmerovanie sveta na cestu k splneniu svojich cieľov.

Globálne emisie oxidu uhličitého súvisiace s energetikou vzrástli v roku 2022 o 0,9 %, resp. o 321 miliónov ton. Podľa správy dosiahli nové maximum, a to viac ako 36,8 miliardy tonNárast emisií bol výrazne pomalší ako celosvetový ekonomický rast o 3,2 %, čo signalizuje návrat k desaťročnému trendu, ktorý bol v roku 2021 prerušený rýchlym a emisne náročným ekonomickým oživením po pandémii covidu. Extrémne poveternostné javy vrátane sucha a horúčav, ako aj nezvyčajne veľký počet jadrových elektrární, ktoré sú mimo prevádzky, prispeli k nárastu emisií. Vypusteniu ďalších 550 miliónov ton emisií sa však predišlo zvýšeným nasadením technológií čistej energie.

Dôsledky energetickej krízy neviedli k tak veľkému nárastu globálnych emisií, ako sa pôvodne obávalo, a to vďaka mimoriadnemu rastu obnoviteľných zdrojov, elektrických vozidiel, tepelných čerpadiel a energeticky účinných technológií. Bez čistej energie by bol rast emisií CO2 takmer trikrát vyšší,“ povedal výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol. „Stále však vidíme, že emisie z fosílnych palív rastú, čo bráni snahám o splnenie svetových klimatických cieľov. Medzinárodné a národné spoločnosti vyrábajúce fosílne palivá dosahujú rekordné príjmy a musia prevziať svoj diel zodpovednosti v súlade so svojimi verejnými prísľubmi splniť klimatické ciele. Je dôležité, aby prehodnotili svoje stratégie, aby sa uistili, že sú v súlade so zmysluplným znižovaním emisií.

emisie

Embargo na ruský zemný plyn emisiám prialo

Emisie CO2 z uhlia vzrástli o 1,6 %, pretože globálna energetická kríza naďalej podnecovala vlnu prechodu na uhlie v Ázii a v menšej miere aj v Európe. Aj keď tento nárast predstavoval len približne jednu štvrtinu nárastu z roku 2021, stále vysoko prevyšoval priemernú mieru rastu za posledné desaťročie. Nárast emisií z uhlia však vykompenzoval pokles emisií zo zemného plynu, keďže dodávky sa po ruskej invázii na Ukrajinu naďalej sprísňovali a európske podniky a domácnosti reagovali snahou o zníženie spotreby plynu.

Emisie CO2 z ropy vzrástli viac ako emisie z uhlia. Zvýšili sa o 2,5 %, ale stále zostali pod úrovňou spred pandémie. Približne polovica medziročného nárastu emisií ropy pochádzala z letectva, keďže letecká doprava sa naďalej zotavovala z pandemických miním.

Európska únia ako premiant znižovania emisií

Čínske emisie boli v roku 2022 vo všeobecnosti rovnaké, pretože prísne opatrenia týkajúce sa Covid-19 a klesajúca stavebná činnosť viedli k slabšiemu hospodárskemu rastu a zníženiu emisií z priemyslu a dopravy. Emisie Európskej únie klesli o 2,5 % vďaka rekordnému nasadeniu obnoviteľných zdrojov energie, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby využívanie uhlia nebolo také vysoké. Prispel k tomu aj mierny začiatok európskej zimy a opatrenia na úsporu energie v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. V Spojených štátoch emisie vzrástli o 0,8 %, keďže budovy zvýšili svoju spotrebu energie, aby sa vyrovnali s extrémnymi teplotami. Okrem Číny sa emisie z rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomík Ázie zvýšili o 4,2 %, čo odzrkadľuje ich rýchly ekonomický rast a rast dopytu po energii.

Globálne čísla emisií CO2 v správe sú založené na podrobnej analýze IEA pre jednotlivé regióny, pričom čerpajú informácie z najnovších oficiálnych národných údajov a verejne dostupných údajov o energii, hospodárstve a počasí. Správa zahŕňa emisie CO2 zo všetkých procesov spaľovania energie a priemyselných procesov. Obsahuje aj informácie o emisiách metánu a oxidu dusného, ​​čím poskytuje úplný obraz o emisiách skleníkových plynov súvisiacich s energiou v roku 2022.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 1 / 5. Počet hodnotení 1

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!

Predchádzajúci článokPozoruhodný trend. Slováci kupujú jazdené autá na čoraz vyššie úvery
Nasledujúci článokTesla chce zatlačiť na udržateľnosť. Vyvinie batérie bez vzácnych kovov?