Domov Doprava Emisie Európskej únie klesli medziročne o 2,5 %. Zásluhu na tom majú...

Emisie Európskej únie klesli medziročne o 2,5 %. Zásluhu na tom majú aj elektromobily

Globálne emisie CO2 rástli v roku 2022 pomalším tempom, ako sa pôvodne očakávalo. Rast využívania čistej energie kompenzoval vysokú spotrebu uhlia a ropy.

Globálne emisie oxidu uhličitého súvisiace s energiou vzrástli v roku 2022 o menej ako 1 %. To je menej, ako sa pôvodne očakávalo, keďže rast podielu energie pochádzajúcej zo solárnych a veterných elektrární i rozsiahlejšie používanie elektrických vozidiel a tepelných čerpadiel pomohli obmedziť vplyvy zvýšeného využívania uhlia a ropy uprostred globálnej energetickej krízy. Vyplýva to z najnovšej analýzy Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).

Krivku rastu stále nedokážeme zlomiť

Hoci nárast emisií v minulom roku bol oveľa menší ako neuveriteľný skok o viac ako 6 % v roku 2021, emisie stále zostávajú na trajektórii neudržateľného rastu. To si vyžaduje ráznejšie opatrenia na urýchlenie prechodu na čistú energiu a nasmerovanie sveta na cestu k splneniu svojich cieľov.

Globálne emisie oxidu uhličitého súvisiace s energetikou vzrástli v roku 2022 o 0,9 %, resp. o 321 miliónov ton. Podľa správy dosiahli nové maximum, a to viac ako 36,8 miliardy tonNárast emisií bol výrazne pomalší ako celosvetový ekonomický rast o 3,2 %, čo signalizuje návrat k desaťročnému trendu, ktorý bol v roku 2021 prerušený rýchlym a emisne náročným ekonomickým oživením po pandémii covidu. Extrémne poveternostné javy vrátane sucha a horúčav, ako aj nezvyčajne veľký počet jadrových elektrární, ktoré sú mimo prevádzky, prispeli k nárastu emisií. Vypusteniu ďalších 550 miliónov ton emisií sa však predišlo zvýšeným nasadením technológií čistej energie.

Dôsledky energetickej krízy neviedli k tak veľkému nárastu globálnych emisií, ako sa pôvodne obávalo, a to vďaka mimoriadnemu rastu obnoviteľných zdrojov, elektrických vozidiel, tepelných čerpadiel a energeticky účinných technológií. Bez čistej energie by bol rast emisií CO2 takmer trikrát vyšší,“ povedal výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol. „Stále však vidíme, že emisie z fosílnych palív rastú, čo bráni snahám o splnenie svetových klimatických cieľov. Medzinárodné a národné spoločnosti vyrábajúce fosílne palivá dosahujú rekordné príjmy a musia prevziať svoj diel zodpovednosti v súlade so svojimi verejnými prísľubmi splniť klimatické ciele. Je dôležité, aby prehodnotili svoje stratégie, aby sa uistili, že sú v súlade so zmysluplným znižovaním emisií.

emisie

Embargo na ruský zemný plyn emisiám prialo

Emisie CO2 z uhlia vzrástli o 1,6 %, pretože globálna energetická kríza naďalej podnecovala vlnu prechodu na uhlie v Ázii a v menšej miere aj v Európe. Aj keď tento nárast predstavoval len približne jednu štvrtinu nárastu z roku 2021, stále vysoko prevyšoval priemernú mieru rastu za posledné desaťročie. Nárast emisií z uhlia však vykompenzoval pokles emisií zo zemného plynu, keďže dodávky sa po ruskej invázii na Ukrajinu naďalej sprísňovali a európske podniky a domácnosti reagovali snahou o zníženie spotreby plynu.

Emisie CO2 z ropy vzrástli viac ako emisie z uhlia. Zvýšili sa o 2,5 %, ale stále zostali pod úrovňou spred pandémie. Približne polovica medziročného nárastu emisií ropy pochádzala z letectva, keďže letecká doprava sa naďalej zotavovala z pandemických miním.

Európska únia ako premiant znižovania emisií

Čínske emisie boli v roku 2022 vo všeobecnosti rovnaké, pretože prísne opatrenia týkajúce sa Covid-19 a klesajúca stavebná činnosť viedli k slabšiemu hospodárskemu rastu a zníženiu emisií z priemyslu a dopravy. Emisie Európskej únie klesli o 2,5 % vďaka rekordnému nasadeniu obnoviteľných zdrojov energie, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby využívanie uhlia nebolo také vysoké. Prispel k tomu aj mierny začiatok európskej zimy a opatrenia na úsporu energie v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. V Spojených štátoch emisie vzrástli o 0,8 %, keďže budovy zvýšili svoju spotrebu energie, aby sa vyrovnali s extrémnymi teplotami. Okrem Číny sa emisie z rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomík Ázie zvýšili o 4,2 %, čo odzrkadľuje ich rýchly ekonomický rast a rast dopytu po energii.

Globálne čísla emisií CO2 v správe sú založené na podrobnej analýze IEA pre jednotlivé regióny, pričom čerpajú informácie z najnovších oficiálnych národných údajov a verejne dostupných údajov o energii, hospodárstve a počasí. Správa zahŕňa emisie CO2 zo všetkých procesov spaľovania energie a priemyselných procesov. Obsahuje aj informácie o emisiách metánu a oxidu dusného, ​​čím poskytuje úplný obraz o emisiách skleníkových plynov súvisiacich s energiou v roku 2022.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 1 / 5. Počet hodnotení 1

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!