Domov Elektromobilita Spolu s vládou padá aj akčný plán rozvoja elektromobility 2

Spolu s vládou padá aj akčný plán rozvoja elektromobility 2

Ministerstvo hospodárstva SR v rámci podpory rozvoja elektromobility v Slovenskej republike navrhlo niekoľko opatrení, ktorými mali byť motoristi motivovaní presadnúť zo spaľovacích vozidiel do elektrických áut. Po skončení pripomienkového konania a pádu vlády sa zdá, že ambiciózny akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike skončil v troskách.

V rýchlosti si najprv pripomeňme, o čo išlo. Ministerstvo hospodárstva SR chcelo mať do roku 2026 po celom území Slovenska 5000 AC nabíjacích staníc (do 11 kW), 800 DC nabíjacích staníc (do 50 kW) a 300 DC nabíjacích staníc s výkonom viac ako 150 kW. Financie na rozšírenie verejnej nabíjacej siete by pochádzali z Plánu obnovy, išlo by o sumu 53 miliónov eur. Súčasťou dokumentu boli aj ďalšie opatrenia, ako napríklad nastavenie udržateľného financovania na podporu nákupu elektrických vozidiel, zavedenie „práva na nabíjací bod“, zjednodušenie budovania nabíjacích bodov v bytových domoch, zjednodušenie a zrýchlenie procesu výstavby nabíjacej infraštruktúry alebo zavedenie konkrétnych výhod pre majiteľov automobilov so zelenými EČV.

A práve pri týchto výhodách bol najväčší kameň úrazu. Predkladatelia napríklad navrhovali povolenie jazdy elektromobilov v BUS pruhoch, cenovo výhodnejšie parkovanie v regulovaných parkovacích zónach, lacnejšie diaľničné známky alebo obmedzenie najvyššej povolenej rýchlosti na diaľnici pre spaľovacie autá. V pripomienkovom konaní sa však proti týmto opatreniam postavila nielen značná časť verejnosti, ale aj štátne inštitúcie, či orgány samosprávy.

Žiadne jazdenie elektromobilov v BUS pruhoch

Prevádzkovatelia integrovaných dopravných systémov navrhujú zrušiť jednotlivé výhody pre elektromobily. „Ak budú mať elektrické vozidlá prístup, hoc len časovo obmedzený, do vyhradených jazdných pruhov, bude to znamenať zhoršenie prevádzky verejnej dopravy, zvýšenú spotrebu autobusov a elimináciu zamýšľaného efektu zrýchlenia verejnej dopravy na úkor individuálnej. Navrhované riešenie tak bude mať v praxi negatívny efekt, pri ktorom budú vznikať vo vyhradených BUS pruhoch kolóny vozidiel verejnej hromadnej dopravy a elektromobilov a v ostatných pruhoch kolóny konvenčných vozidiel. Vo výsledku tak bude ekologický prínos takéhoto opatrenia negatívny.

Zhoršenie kvality verejnej hromadnej dopravy so sebou prinesie aj iné negatívne efekty, ako je zhoršenie bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie hluku, prašnosti a celkovo zníženie kvality bývania a života v mestách. Časové obmedzenie platnosti opatrenia situáciu nevyrieši – záujemcov o kúpu elektrického vozidla dnes odrádza vyššia obstarávacia cena a nedostatočná sieť nabíjacích staníc, a nie nemožnosť jazdiť vo vyhradených pruhoch. Na druhej strane, toto opatrenie vodičov individuálnej automobilovej dopravy „naučí“ jazdiť vo vyhradených pruhoch. Jazda elektrických vozidiel vo vyhradených pruhoch bude podnetom aj pre iných vodičov, aby tieto pruhy využívali. A to obzvlášť v situácii, kedy už dnes nie každé elektrické vozidlo má „zelenú“ tabuľku s EČV. Pokiaľ nebude reálna kontrola dodržiavania tejto výnimky zabezpečovaná automatizovane, bude v cestnej premávke táto výnimka zneužívaná vodičmi osobných vozidiel so spaľovacími motormi.

akčný plán

Chceme motivovať ľudí presadnúť do mestskej hromadnej dopravy

Tento návrh nenadchol ani ministerstvo dopravy. „Uvedené opatrenie nemotivuje ľudí presadnúť z osobného auta (elektromobilu) do prostriedku verejnej osobnej dopravy, práve naopak, motivuje ich ešte viac využívať individuálnu automobilovú dopravu aj na krátke cesty, napríklad do centier miest a pod. Zároveň sa od zavedenia nového spôsobu vydávania EČV ruší vydávanie zelených EČV, EČV pre BEV budú začínať vybranou dvojicou písmen, v takomto prípade by bolo využitie bus pruhu elektromobilom náročnejšie na kontrolu a motivovalo by aj ostatných vodičov využívať vyhradené pruhy. Súčasťou Bus pruhov sú častokrát aj zastávky priamo v pruhu, čo by tiež výrazne vplývalo na plynulosť premávky (nutnosť preraďovania sa elektromobilov z pruhu do pruhu v prípade zastavenia dopravného prostriedku na zastávke).

S jazdou elektromobilov v BUS pruhoch nesúhlasí ani ministerstvo zdravotníctva, keďže v časoch dopravnej špičky sú tieto pruhy využívané na rýchly prejazd záchrannej zdravotnej služby. Ministerstvo vnútra plošne jazdu elektromobilov v BUS pruhoch neodsúdilo, navrhlo však iné riešenie: „Nesúhlasíme so skutočnosťou, aby bola možnosť využívať vyhradené jazdné pruhy pre BUS elektromobilmi zavedená plošne zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súčasnosti jazdu vo vyhradenom jazdnom pruhu pre BUS možno povoliť pre elektromobily na to určenou dodatkovou tabuľkou s príslušným symbolom. Uvedené je v rozpore s celkovou logikou a účelom vyhradených jazdných pruhov pre BUS, čo môže mať negatívny vplyv na pravidelnú verejnú dopravu.

akčný plán

Ani rýchlosť a poplatky na diaľniciach sa nebudú meniť

S obmedzením najvyššej povolenej rýchlosti na diaľniciach pre automobily so spaľovacím motorom nesúhlasilo ministerstvo financií. „Na vybraných úsekoch by sa spomalila doprava a pre vybrané vozidlá by sa zvýšila aj časová náročnosť cestovania. Uvedené by mohlo viesť k častejšiemu porušovaniu dopravných predpisov, čím by dochádzalo k zvýšeniu rizikových situácií alebo nehodovosti na daných úsekoch.

Zaujímavosťou ale je, že ministerstvo financií nesúhlasilo s opatrením, že zelené EČV by sa prestali udeľovať plug-in hybridným vozidlám. „Moderné PHEV dokážu bezemisne obslúžiť také množstvo kilometrového nájazdu, ktoré je dostatočné pre bežného priemerného používateľa a nedôjde tak k naštartovaniu spaľovacieho motora. Moderné PHEV dokážu bez naštartovania spaľovacieho motora absolvovať trasy, ktoré bežný človek v priemere najazdí počas jedného dňa. Dávame na zváženie alternatívu, že zelené EČV možno prideliť iba PHEV, ktoré podľa WLTP normy dokáže prejsť určitý počet kilometrov na čisto elektrický pohon, napr. 50 km a pod.

Nesúhlas so znižovaním rýchlosti na diaľnici pre automobily so spaľovacím motorom vyjadril aj Klub 500. „Klub 500 zásadne nesúhlasí so zavedením rýchlostných obmedzení na vybraných cestných úsekoch. Z pohľadu Klubu 500 by uvedené zhoršilo plynulosť cestnej dopravy. Klub 500 nesúhlasí so znižovaním poplatkov, nakoľko poplatok ako taký nemá s ekológiou nič spoločné, a je to poplatok na používanie siete diaľnic a rýchlostných komunikácií.

akčný plán

Lacnejšie parkovanie elektromobilov? Nie

Ani s výhodnejším parkovaním elektromobilov štátne inštitúcie nesúhlasia. Ministerstvo dopravy: „Žiadame, aby elektromobily resp. vozidlá so zelenou EČV mali možnosť parkovať len na vyhradených parkoviskách (zadarmo), a to počas doby potrebnej na nabitie vozidla. Zavedenie parkovania zadarmo pre vozidlá so zelenou EČV (elektromobily) nie je trvalo udržateľný nástroj a s predpokladaným nárastom počtu elektromobilov bude samosprávam spôsobovať problémy so zahlcovaním centier miest takýmito vozidlami. V tomto smere je lepšie vytvárať vyhradené miesta iba pre elektromobily (v obmedzenom počte na každom parkovisku), kde bude mať vodič takéhoto vozidla možnosť parkovať iba počas nabíjania vozidla, v tom prípade môže byť parkovanie zadarmo.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 1 / 5. Počet hodnotení 1

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!