Domov Elektromobilita IEP: v roku 2025 ušetria domácnosti nákupom elektromobilu 7500 eur

IEP: v roku 2025 ušetria domácnosti nákupom elektromobilu 7500 eur

Celkové náklady vlastníctva elektromobilov sú dnes ešte stále v priemere mierne vyššie ako pre autá so spaľovacím pohonom, už čoskoro sa však výrazne znížia a v budúcnosti sa budú úspory ešte navyšovať, píše sa v analýze znižovania emisií v cestnej doprave s názvom Čisto a zbesilo vydanej Inštitútom environmentálnej politiky, čo je nezávislý analytický útvar pri Ministerstve životného prostredia SR.

„Doprava je jediný sektor, v ktorom emisie skleníkových plynov stále stúpajú. Dôvodom je rozvoj automobilizmu. Len od začiatku deväťdesiatych rokov sa počet osobných i ťažkých úžitkových vozidiel na Slovensku viac ako zdvojnásobil a predpokladá sa ďalší
rast. Sektor dopravy v SR dlhodobo zodpovedá za 18 % všetkých emisií skleníkových plynov, z čoho až 97 % predstavuje cestná doprava. V rámci celej EÚ emisie z dopravy tvoria až štvrtinu všetkých emisií skleníkových plynov. Aj preto EÚ predložila sériu
legislatívnych návrhov, ktorých cieľom je znížiť emisie v tomto sektore. Kľúčovým opatrením v osobnej doprave je jej elektrifikácia, v prípade ťažkých úžitkových vozidiel diverzifikácia palív.

Pre dosiahnutie emisných cieľov v doprave je nutné zmeniť technológiu pohonu a odkloniť sa od spaľovacích motorov. Energeticky najefektívnejší druh pohonu je batériový elektrický. Vodíkový elektrický pohon a e-palivá sú v súčasnosti vysoko energeticky náročné a nákladné. Výzvou prechodu na elektromobilitu budú kapacita batérií a dostupnosť kritických surovín, pričom v oboch prípadoch dochádza v ostatných rokoch k posunu. Priemerné emisie skleníkových plynov elektromobilu sú o 66 až 70 % nižšie ako u áut so spaľovacím pohonom. Podobný výsledok dosahujú aj ťažké úžitkové vozidlá s elektrickým pohonom. Okrem toho pomôže prechod na elektromobilitu aj so znížením koncentrácie znečisťujúcich látok (ako napr. NOx), ktoré majú zásadný vplyv na zdravie. Problémom naďalej zostanú prachové častice, ktoré vznikajú pri brzdení.

Cena elektromobilov a spaľovacích vozidiel sa bude postupne vyrovnávať

Výraznou bariérou prechodu na elektromobilitu je dnes ich nákupná cena. V súčasnosti sú vo všetkých triedach batériové elektrické vozidlá drahšie ako vozidlá na spaľovací pohon (ICE). Na základe údajov výrobcov na slovenskom trhu boli v nižšej a strednej triede v roku 2022 drahšie v priemere o 65 až 80 %, pričom vo vyššej triede boli rozdiely približne 13 až 23 %. Platí tiež, že pre vozidlá typu SUV bol pre každú z tried tento rozdiel
mierne nižší. Od roku 2030 by mali byť plne elektrické autá lacnejšie ako vozidlá na spaľovací pohon. Dôvodom sú znižujúce sa ceny batérií a optimalizácia vo výrobnom procese v automobilovom priemysle. Zároveň prísnejšie emisné normy a požiadavky na znižovanie priemerných emisií skleníkových plynov zo strany EÚ budú viesť k nárastu cien vozidiel so spaľovacím pohonom. Vozidlá vyššej triedy by mali dosiahnuť paritu kúpnej ceny v roku 2024, pre nižšiu a strednú triedu nastane parita medzi rokmi 2027 a 2030.

Elektromobily budú cenovo výhodnejšie

Celkové náklady vlastníctva elektromobilov sú dnes ešte stále v priemere mierne vyššie ako pre autá so spaľovacím pohonom, už čoskoro sa však výrazne znížia. Elektromobil kúpený v roku 2023 bude počas svojej životnosti slovenské domácnosti stáť o 1 500 eur viac, už v roku 2025 však takouto kúpou ušetria 7 500 eur. V budúcnosti sa budú úspory ešte navyšovať. K úsporám palivových nákladov bude dochádzať aj v prípade vysokých cien elektrickej energie a nízkych cien ropy. Výhodnosť kúpy elektromobilu zároveň narastá s intenzitou využívania vozidla.

Dekarbonizácia nákladných vozidiel

Vzhľadom na nutnosť vysokého dojazdu a výkonu motora je dekarbonizácia v sektore ťažkých úžitkových vozidiel náročnejšia. Dôsledkom navrhovaných prísnejších emisných štandardov sa podiel nových nákladných vozidiel na bezemisné palivá na Slovensku zvýši na 90 % v roku 2040. Batériové elektrické vozidlá budú využívané najmä v mestských autobusoch a vozidlách, ktoré slúžia na dennú logistiku s predvídateľnými trasami s garantovanými nabíjacími miestami. Vodík by mal byť využívaný vo vozidlách určených na dlhšie trasy vrátane diaľkových autobusov.

Celkové náklady vlastníctva vybraných ťažkých úžitkových vozidiel sú v porovnaní s naftou už dnes nižšie pre batériové elektrické vozidlá. Výnimkou sú mestské autobusy na batériový elektrický pohon, pre ktoré sú celkové náklady vlastníctva nižšie až v roku
2024. Ťažké úžitkové vozidlá na vodíkový pohon dosiahnu nižšie celkové náklady vlastníctva v porovnaní s vozidlami s naftovým pohonom do roku 2040. V súčasnosti sú bezemisné ťažké úžitkové vozidlá menej dostupné najmä v dôsledku vysokých
počiatočných nákladov.

Priame dotácie na nákup elektromobilov

Bez dodatočných opatrení môže podiel nových osobných vozidiel klesať, pričom dopyt sa presmeruje na nákup jazdených vozidiel so spaľovacím pohonom. Vysoké počiatočné náklady na nákup vozidiel ako aj dostupnosť infraštruktúry na dobíjanie alebo dopĺňanie paliva predstavujú neistotu pri rozhodovaní o kúpe bezemisného vozidla. Aj preto vláda nedávno prijala Akčný plán rozvoja elektromobility. Okrem toho v rámci Plánu obnovy a odolnosti je alokovaných 53 mil. eur na budovanie nabíjacích staníc a čerpacích staníc na vodík. Tieto prostriedky ale nebudú stačiť na plynulý prechod na elektromobilitu.

Priame dotácie na kúpu vozidla by sa mali postupne znižovať v čase i s vyššou nákupnou cenou vozidla. Dotačná schéma musí odzrkadľovať rozdiely cien medzi bezemisnými a konvenčnými vozidlami. Drahšie elektromobily majú vo viacerých krajinách EÚ nárok na nižšie dotácie, keďže rozdiel nákupných cien je výrazne nižší ako pri lacnejších modeloch. Priama dotácia môže tiež podporiť prechod na bezemisnú verejnú hromadnú dopravu.
Podpora nákupu bezemisných ťažkých úžitkových vozidiel určených pre komerčné účely je navrhnutá v rozsahu pilotných projektov.

Rozširovanie nabíjania na sídliskách

Pre zvýšenie dopytu po elektromobiloch je dôležité zabezpečenie infraštruktúry pre nabíjanie. Ide primárne o nočné nabíjanie na sídliskách a v blízkosti bytových domov, dotácie na kúpu domácej nabíjacej stanice, či podporu súkromného nabíjania na
parkoviskách firiem. V súčasnosti sieť pokrýva najmä väčšie sídla, preto by podpora mala vo väčšej miere smerovať do stredne veľkých a menších obcí. V prípade ťažkých úžitkových vozidiel a autobusov by malo Slovensko podporovať nabíjanie najmä v depe. Navýšenie výberu environmentálnych daní z dopravy spolu s uplatnením princípu „znečisťovateľ platí“ môže výrazne pomôcť pri znižovaní emisií. Sadzby daní a poplatkov v doprave by mali odzrkadľovať výšku emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok.

Vyššie finančné zaťaženie spaľovacích vozidiel

Naviazanie sadzby jednorazového poplatku pri prihlásení osobného vozidla na emisné faktory motivuje ku kúpe elektromobilu alebo vozidla s nižšími emisiami. Zmena sadzieb
by mala navýšiť hlavne náklady vlastníkov luxusných, športových a terénnych vozidiel, ktoré vykazujú najvyššie emisie CO2 a znečisťujúcich látok, a tak pomôže so znižovaním emisií CO2. Podobný efekt môže v nákladnej doprave priniesť dodatočný poplatok za emisie CO2 v rámci mýta. Motivovať k prechodu na bezemisné vozidlá môže aj úprava dane z motorových vozidiel či dočasné zníženie diaľničných poplatkov a mýta.

Nepriame opatrenia na podporu elektromobility

Plynulý prechod na bezemisné vozidlá možno podporiť aj nepriamymi opatreniami. Pre dopravné spoločnosti je dôležité zlepšiť prístup k finančným zdrojom na nákup bezemisných vozidiel prostredníctvom zvýhodnených bankových produktov.
Developerské spoločnosti by mali mať povinnosť zabezpečiť nabíjacie body pri výstavbe nových parkovacích miest. Inštalovanie smart meračov a obojsmerné nabíjanie môže
znížiť zaťaženie siete a poskytnúť úspory zo spotreby elektriny. Samosprávy môžu dočasne zaviesť parkovaciu politiku zvýhodňujúcu elektromobily, nízkoemisné zóny či zníženie povolenej rýchlosti pre automobily so spaľovacím motorom. Uprednostňovanie elektromobilov by malo byť dočasné a postupne sa znižovať s ich zvyšujúcim sa počtom, aby nedošlo k preferovaniu individuálnej dopravy pred hromadnou verejnou.“

Celú analýzu Čisto a zbesilo si môžete prečítať TU.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hodnotení 1

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!

ZDROJAnalýza Čisto a zbesilo
Predchádzajúci článokŠéf Audi Markus Duesmann bol odvolaný. Kto ho nahradí?
Nasledujúci článokCitroën Pluriel je jediným autom s piatimi osobnosťami