Pokiaľ ide o emisie, na popredných priečkach najväčších producentov znečisťujúcich látok je oblasť hutníctva a kovovýroby. Bežná slovenská cementáreň vyprodukuje toľko emisií oxidu uhoľnatého (CO) ako stotisíc naftových áut.

Podiel hutníctva a kovovýroby na produkcii oxidu uhoľnatého (CO) predstavuje na Slovensku v rámci stovky najväčších znečisťovateľov ovzdušia až 89 %.  V prípade oxidov dusíka ide o tretinový podiel, v prípade pevných častíc o podiel presahujúci dve tretiny. Vyplýva to z analýzy Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík, zameraného aj na emisie. Tá zisťovala, ktoré odvetvia či podniky na Slovensku sú ich najväčšími producentmi. Automobilový priemysel a ani doprava medzi nimi nefigurujú.

emisie
Autá ako znečisťovateľ prostredia sú zbytočne démonizované, čo neznamená však, že sú ekologické.

Dôvodom prvenstva hutníctva a kovovýroby je energeticky náročná výroba a závislosť od fosílnych palív. Pri výrobe železa a ocele dochádza k chemickému uvoľňovaniu uhlíka. To je podľa analýzy jeden z hlavných dôvodov, prečo hutnícke a oceliarske firmy vypúšťajú najväčšie množstvo napríklad oxidu uhličitého (CO2). Európska únia aj preto v roku 2009 zaradila košickú oceliareň na 23. miesto v rebríčku najväčších producentov skleníkových plynov v Európe.

Výroba cementu u nás patrí po hutníctve a kovovýrobe k najväčším znečisťovateľom ovzdušia. Analýza upozorňuje, že cementári postupne v posledných rokoch vymenili palivo a namiesto uhlia a plynu začali dovážať zo zahraničia vysoko výhrevný plastový odpad. Podľa Inštitútu jedna priemerná cementáreň na Slovensku vyprodukuje za rok toľko CO emisií, ako 100-tisíc osobných naftových automobilov. V prvej pätici najväčších priemyselných znečisťovateľov ovzdušia sa nachádzajú hutníctvo a kovovýroba,  ťažba surovín, výroba energie, chemický priemysel a spracovanie dreva a papiera.

Čítajte viac: Peugeot končí s GTi. Za všetko môžu emisie!

Koncentrácia podnikov z uvedených priemyselných odvetví spôsobuje, že medzi najznečistenejšie katastre na Slovensku patria Košice – Šaca, Žiar nad Hronom, Horné Srnie, Ladce, Rohožník, Zemianske Kostoľany, Trnovec nad Váhom či Nováky.

Aj z tejto analýázy vyplýva, že doprava automobilový priemysel nepatria na Slovensku k najväčším znečisťovateľom a sú zbytočne démonizované. Nikto samozrejme netvrdí, že sú ekologické, ale oveľa efektívnejšie a systémovejšie by bolo namiesto absurdných eko-noriem pre producentov automobilov hľadať systémové riešenia, ktoré budú škodlivé emisie ovplyvňovať rovnako efektívne naprieč celým spektrom jeho priemyselných producentov.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hodnotení 0

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!