Domov News Wau, to bude rýchlosť! VW skráti vývoj a výrobu nových modelov

Wau, to bude rýchlosť! VW skráti vývoj a výrobu nových modelov

VW si uvedomuje transformáciu automobilového trhu a čoraz sústredenejšiu orientáciu na elektromobily a technológie. Prispôsobuje tomu aj svoju stratégiu a proces vývoja nových automobilov. Výsledkom tohto procesu by mala byť zmena na technologickú spoločnosť.

VW mení najväčšiu strojársku jednotku v domácom Wolfsburgu s 11 500 zamestnancami na divíziu technického vývoja (TD). Hlavný dôraz kladie na úplné prepracovanie vývojového procesu, aby bol interdisciplinárny, zameraný priamo na softvér, požiadavky zákazníkov, elektrickú platformu budúcnosti a zameraný skôr na funkcie ako na jednotlivé komponenty. Očakáva sa, že sa tým skráti čas vývoja nového automobilu približne o štvrtinu z 54 na 40 mesiacov. Zvýši sa rýchlosť vývoja nového softvéru a tiež sa výrazne urýchlia výrobné procesy vo výrobe. TD sa tak stane dôležitým pilierom pre transformáciu rozvoja celého koncernu Volkswagen.

„Ak sa auto stále viac stáva elektricky poháňaným softvérovým produktom, potom sa aj jeho vývoj musí vyvíjať vo všetkých týchto dimenziách. Robíme TD prepojenejším a efektívnejším tým, že naše procesy a organizáciu zameriavame skôr na systémy a funkcie ako na komponenty. Sústredíme sa teda najprv na softvér, nie hardvér. To nám umožní skrátiť dobu vývoja o 25 % – v budúcnosti budú projekty nových vozidiel dokončené za 40 mesiacov od okamihu, keď bude zavedená základná softvérová architektúra, namiesto 54 mesiacov ako predtým,“ povedal Thomas Ulbrich, člen predstavenstva zodpovedného za technický rozvoj. „Tento rok bude transformácia viditeľná aj mimo skupiny s vývojovým centrom Campus Sandkamp plánovaným vo Wolfsburgu. Vynaložíme 800 miliónov eur na to, aby sa Campus Sandkamp stal najmodernejším vývojovým centrom vozidiel na svete.“ dodal Thomas Ulbrich.

Zmeny vo vývojom procese

Rastúca konektivita vozidiel zameraná na dosiahnutie bezproblémovej integrácie do digitálneho ekosystému a dôsledné zameranie sa na užívateľsky príjemné ovládanie si vyžaduje prepracovanie vývojového procesu. Východiskovým bodom pri vývoji vozidiel budú nové funkcie prispôsobujúce sa potrebám zákazníkov. Nový vývojový proces bude preto zameraný skôr na funkcie a systémy ako na komponenty. Tento typ vývoja známy ako systémové inžinierstvo sa používa pri komplexných vývojových projektoch v priemysle, ako je napríklad konštrukcia lietadiel. V 90. rokoch sa vývoj vozidiel sústredil predovšetkým na komponenty. Keď sa začiatkom roku 2000 pridali funkcie a elektronika, konektivita začala hrať čoraz dôležitejšiu úlohu. Teraz a aj v budúcnosti bude vozidlo vnímané ako jeden systém, ktorý bude súčasťou ekosystému svojho majiteľa, a tak musí bezproblémovo komunikovať so všetkými systémami mimo vozidla. Na tento účel odborníci z rôznych špecializovaných jednotiek už v počiatočnom štádiu objasňujú požiadavky a vzájomné závislosti a zabezpečujú, aby boli systémy a komponenty vhodne nakonfigurované a navrhnuté tak, aby sa všetky tieto funkcie mohli hladko prepojiť.

Okrem skrátenia samotného vývoja nových automobilov o 14 mesiacov VW pracuje aj na skrátení výroby jedného automobilu. Cieľom je dosiahnuť čas 10 hodín na jedno vozidlo. Preskupením TD smerom k prepojeným vývojovým procesom so zameraním na systémy a funkcie VW investuje do vzdelávania zamestnancov, aby ich pripravil na digitálny vek. Niekoľko stoviek zamestnancov už týmto školením prešlo a ďalšie tisíce budú nasledovať v nasledujúcich rokoch. Do roku 2030 bude asi 4 000 zamestnancov rekvalifikovaných na nové pracovné pozície. Ďalších 6 až 8-tisíc bude mať vyššiu kvalifikáciu. Možnosti školenia siahajú od kratších kurzov určených na rozšírenie špecifických odborných znalostí až po rozsiahle rekvalifikácie.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hodnotení 1

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!