Domov SPRÁVY Doprava Dva týždne basy pre opilcov za volantom na Slovensku, tak znie nový...

Dva týždne basy pre opilcov za volantom na Slovensku, tak znie nový návrh zákona

Minister spravodlivosti Viliam Karas včera predstavil výsledok práce na rozsiahlej reforme Trestného zákona. Dotýka sa aj trestania opitých vodičov za volantom.

Cieľom novely Trestného zákona je priniesť viac spravodlivosti a lepšie využívanie moderných, európskych nástrojov trestného práva. Predložené materiály sú výsledkom dlhodobého práce širokej odbornej komunity. Na vyhodnocovaní pripomienok a príprave finálneho paragrafového znenia sa podieľalo viac ako sto odborníkov zastupujúcich všetky inštitúcie justičnej sféry, akademickú obec i mimovládny sektor. Rozsahom i významom pôjde o jednu z najrozsiahlejších modernizačných zmien trestnej politiky od roku 2005. Novela sa však ešte musí dostať na Legislatívnu radu vlády, potom musí byť schválená vládou aj parlamentom. Pri súčasných politických pomeroch tak vôbec nie je isté, že návrh novely prejde v takom znení, v akom bol predstavený. Nie je tiež vylúčené, že trestanie opitých vodičov sa stane predmetom politického boja. Uvedené preto treba brať s rezervou, keďže finálne znenie môže byť úplne odlišné.

Samotná novela Trestného zákona má viac ako 440 novelizačných bodov a upravuje sa ňou aj niekoľko ďalších zákonov ako napríklad Trestný poriadok alebo zákon o priestupkoch. Hlavným východiskom reformy je snaha o modernizáciu trestnej politiky, jej pevnejšie ukotvenie v európskej právnej tradícii a podpora princípov restoratívnej justície.

Krátkodobý trest odňatia slobody

Novela, pochopiteľne, reaguje aj na nepríjemný trend zvyšovania počtu vodičov, ktorí si sadajú za volant opitý. Podľa štatistík zverejnených ministerstvom spravodlivosti v roku 2022 služby dopravnej polície a poriadkovej polície Policajného zboru SR odhalili viac ako 10 tisíc vodičov, ktorí viedli motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu. Z toho takmer 4,5 tisíc z nich mala hladinu alkoholu rovnú alebo vyššiu ako 1 promile (0,48 mg/l pri dychovej skúške).

Tvorcovia novely Trestného poriadku na čele s ministrom spravodlivosti Viliamom Karasom preto navrhujú zavedenie nového inštitútu krátkodobého trestu odňatia slobody, ktorý bude možné uložiť v dvoch variantoch. Pri prvom bude možné páchateľovi uložiť krátkodobý trest odňatia slobody v trvaní od dvoch do štyroch týždňov. Pri druhej možnosti súd uloží trojmesačný trest odňatia slobody, ktorého povinnou súčasťou bude špeciálny resocializačný program. Tento špecifický program sa bude vykonávať v troch vybraných útvaroch na výkon trestu, kde budú vytvorené osobitné podmienky pre vhodný priebeh resocializačných programov.

Koľko zarobím ako kuriér s Daciou Spring?

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hodnotení 0

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!

Predchádzajúci článokBritský Autocar: Peugeot 508 by sa mal dočkať ďalšej generácie
Nasledujúci článokNový eSprinter: najuniverzálnejší a najefektívnejší Mercedes?

1 COMMENT

  1. […] armáde. Lotyšský právny poriadok umožňuje zabavenie vozidla v prípadoch, ak polícia nameria alkohol v dychu vodiča viac ako 1,5 promile. Podľa súčasných pravidiel by sa vozidlá predávali v […]

Comments are closed.