Domov Doprava Vodiči pozor! September bude v Bratislave skúškou nervov

Vodiči pozor! September bude v Bratislave skúškou nervov

V nede¾u 16. februára 2020 veèer uzavreli v Bratislave výjazdovú vetvu z Bajkalskej ulice na Prístavný most. Uzávera bude trva od 20.00 h až do 24. februára 2020 do 4.00 h. Na snímke dopravné obmedzenia na Bajkalskej ulici v smere na Prístavný most v Bratislave 17. februára 2020. FOTO TASR - Jakub Kotian

September bude z hľadiska dopravných obmedzení pre vodičov v Bratislave obrovskou skúškou. Na viacerých dopravných tepnách totiž príde k čiastočným alebo kompletným uzávierkam, a tak môže dôjsť k dopravnému kolapsu. Najviac skloňované slovo uzávierka bude v mestskej časti Ružinov, ktorá zvláda počas dopravnej špičky najhustejšiu dopravu.

Veľká väčšina dopravných obmedzení úzko súvisí s dokončovaním výstavby obchvatu D4 a R7 a taktiež s dopravnou tepnou Nivy. Okrem toho sa treba obrniť pevnými nervami aj pozdĺž karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, ktorá v týchto mesiacoch prechádza komopletnou rekonštrukciou. Navyše, v stredu v ranných hodinách končí uzávierka starej Seneckej cesty. S obchádzkou teda treba počítať aj pri vstupe do Bratislavy v smere z Ivanky pri Dunaji.

Magistrát mesta odporúča v týchto týždňoch využívať namiesto vlastnej dopravy mestskú MHD. Malo by sa tým predísť kompletnému dopravnému kolapsu. Ak ale bývate v lokalite, kde nezasahuje MHD, vyhnite sa radšej cestovaniu v dopravnej špičke. Kompletný zoznam všetkých uzávierok uvádzame nižšie.

Ružinov
 • Na diaľnici D1 Bratislava, križovatka Prievoz v Ružinove, prebieha rekonštrukcia a preto je čiastočná uzávierka na Bajkalskej ulici (jazdné pruhy v oboch smeroch, zúženie Bajkalskej ulice do jedného jazdného pruhu s dočasnou signalizáciou, v úseku od obchodného centra OBI po Slovnaftskú ulicu). Platí od 28.08.2020 do 31.12.2020.
 • Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz v Ružinove. Čiastočne uzatvorená je Cesta do spaľovne (pravý jazdný pruh, smer do spaľovne, o dĺžke cca 100 m, s dočasnou signalizáciou v úseku uzávierky). Platí od 25.08.2020 do 30.09.2020.
 • Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz. Od 21.08.2020 (piatok) do 03.09.2020 (štvrtok) je uzatvorená Prístavná ulica (vjazd na novú vetvu F križovatky Prievoz, stavebný objekt 101-04) v Bratislave, v mestskej časti Ružinov.
 • V rámci stavby D4R7 je uzatvorená aj zjazdová vetva z Bajkalskej na Prístavnú ulicu v Bratislave. Obchádzka je vedená po Plynárenskej ulici na Prístavnú ulicu. Platí od 21.8.2020 do 3.9.2020
 • Z dôvodu opravy mostného objektu diaľnice D1 v smere Petržalka – Bajkalská je čiastočne uzatvorená Bajkalská ulica v úseku od OBI po odbočku do prístavu. Platí od 19.06.2020 do 31.03.2021.
 • Za účelom rekonštrukcie plynovodov je čiastočná uzávierka na Mierovej ulici v Ružinove. Konkrétne pravý jazdný pruh, v úseku od Tučkovej ulice po Hraničnú ulicu). Platí od 25.08.2020 do 31.10.2020.
 • Od piatku 14.08.2020 24:00 hod. sú uzavreté zjazdy z Prístavného mosta smerom na Bajkalskú ulicu a smerom na Slovnaftskú ulicu. Táto uzávierka je nutná pre pokračovanie výstavby MUK Prievoz a rekonštrukcie existujúcich mostov na uvedenej križovatke. Obchádzkové trasy budú vedené po moste Apollo a po ulici Gagarinova. Predpokladaný termín znovuotvorenia zjazdov je do 31.03.2021.
Obchvat kolóny september bratislava uzávierka
Zdroj: bratislavskykraj.sk
 • Čiastočne je uzatvorená Prístavná ulica v Ružinove v úseku križovatiek s Pláteníckou ulicou, Súkenníckou ulicou a Votrubovou ulicou v troch etapách, v oboch smeroch. 1. etapa: pravý jazdný pruh v smere na Košickú ul., 2. etapa: ľavé jazdné pruhy v oboch smeroch, 3. etapa: pravý a ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Platí od 15.07.2020 do 28.09.2020.
 • Pre rozšírenie komunikácie je čiastočne uzatvorená Trnavská cesta v Ružinove, v úseku pri čerpacej stanici OMV. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením. Platí od 15.07.2020 do 30.09.2020.
 • V súvislosti s odstránením stavby je čiastočne uzatvorená Košická ulica v Ružinove v úseku oproti Tekovskej ulice, pravý jazdný pruh, v smere most Apollo. Platí od 29.06.2020 do 10.09.2020.
 • V súvislosti so stavbou Asanácia polyfunkčného areálu Prievozská ulica je čiastočne uzatvorená ulica Mlynské nivy v Ružinove. Konkrétne v úseku od vjazdu do priľahlého parkoviska pri čerpacej stanici Slovnaft po výjazd z parkoviska, smer kruhový objazd Turčianska ul. o šírke 4,85 m a od výjazdu z parkovisko po kruhový objazd Turčianska ul. o šírke 1,82 m. Platí od 03.02.2019 do 20.01.2021.
 • Pre výstavbu autobusovej stanice je uzávierka na ulici Mlynské nivy, v križovatke ulíc Mlynské Nivy – Karadžičova. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie. Platí od 26.11.2018 do 30.09.2020.
Staré Mesto
 • Čiastočne je uzatvorená Radlinského v Bratislave, v úseku od Vazovovej po Školskú ulicu. Rekonštruuje sa tam električková trať. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením. Platí od 07.09.2020 do 14.10.2020.
 • Pre opravu poškodeného krytu vozovky je čiastočne uzatvorená Šulekova ulica a ulica Palisády, mestská časť Bratislava, Staré Mesto. Platí od 17.08.2020 do 13.09.2020.
 • Na Štefánikovej ulici v Starom Meste opravujú lávku pre peších a je čiastočne uzatvorená. Platí od 15.08.2020 do 13.09.2020 len počas víkendov v čase od 00.00 h do 22.00 h
 • Z dôvodu vykonávaných prác v rámci stavby Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála je čiastočne uzatvorená Nábrežie armádneho generála Ludvika Svobodu v Bratislave, za preloženou autobusovou zastávkou Chatam Sófer, Botanická ulica, pred križovatkou Botanickej a Devínskej cesty a Karloveská ulica, v križovatke Karloveská – Molecova. Platí do konca septembra.
Petržalka
 • Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená Kopčianska ulica (v úseku od budovy Oddelenia dopravných evidencií Krajského dopravného inšpektorátu po koniec Kopčianskej ulice) v Bratislave, mestská časť Petržalka. Platí od 15.08.2020 do 15.11.2020.
 • Čiastočne je uzatvorená Kopčianska ulica v Petržalke v úseku od zjazdu z Bratskej po koniec Kopčianskej ul. – ide o pravý jazdný pruh v smere od konca Kopčianskej ku železničnej stanici Petržalka. Platí od 15.08.2020 do 31.10.2020.
 • Uzatvorená je čiastočne aj Kopčianska ulica v Petržalke v úseku od zjazdu z Bratskej po koniec Kopčianskej ulice. Platí od 27.06.2020 do 15.10.2020.
Nové Mesto
 • Čiastočná uzávierka je aj na Vajnorskej ulici v Bratislave, v úseku od Trnavského mýta po Škultétyho obojsmerne. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením. Platí od 07.09.2020 do 07.10.2020
 • Tupého ulica v Novom Meste bude uzatvorená od 01.08.2020 do 01.10.2020. Úplná uzávierka max. 3 dni, inak len v čase od 9.00 do 15.00 hod.
 • Na Vajnorskej ulici, v úseku od Trnavského mýta po Príkopovu ul. Obojstranne rekonštruujú plynovody. Doprava je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia. Platí od 01.07.2020 do 15.09.2020.
Karlova Ves
 • Z dôvodu vykonávaných prác v rámci stavby Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála je uzatvorené priecestie P7 – Devínska cesta a P8 – Molecova a čiastočné otvorený prejazd novovybudovaným priecestím P9 pri nadchode k poliklinike na miestnej komunikácii I. triedy Karloveská v Bratislave. Pre Molecovu aj Devínsku cestu je umožnené iba pravé pripojenie a pravé odbočenie počas uzávierky priecestí P7 a P8 v termíne od 07.08.2020 do 20.08.2020 a následne bude so zmenou čiastočné otvorené priecestie P8 – Molecova na otáčanie vozidiel idúcich z centra a prechádzajúcich cez novovybudované autobusové nástupište v termíne od 20.08.2020 do 05.09.2020.
Jarovce
 • Uzatvorená je zjazdová vetva z hraničného priechodu Jarovce/Kittsee na D2 a zjazdová vetva od obce Jarovce smer D2. Platí od 09.08.2020 do 31.03.2021
Devínska Nová Ves
 • Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená Istrijská ulica v Bratislave – Devínskej Novej Vsi. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením. Platí od 28.09.2020 do 04.10.2020.
Rača
 • Pre stavbu D4/R7 je čiastočne uzatvorená Púchovská ulica v Rači. Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pásu v smere do Pezinka. Platí od 15.06.2020 do 30.09.2020.
Vajnory
 • Pre výstavbu križovatky Triblavina je čiastočne uzatvorená diaľníca D1, od 16,00km do 22,50km. Premávka je vedená v troch zúžených jazdných pruhoch pre každý smer jazdy. Platí od 01.08.2018 do 30.11.2020.
Podunajské Biskupice
 • Z dôvodu napojenia na novovybudovaný most v rámci stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanská sever je uzatvorená Lieskovská cesta v Podunajských Biskupiciach. Úsek od areálu Ančeta po odbočku k Bufetu na konci sveta, o dĺžke cca 200 m. Platí od 04.11.2019 do 30.09.2020.
Ivanka pri Dunaji
 • Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61 v úseku Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch. Platí od 19.09.2018 do odvolania.

Starú Seneckú cestu čaká kompletná uzávierka

Zdroj: bratislavkykraj.sk

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hodnotení 0

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!