Domov News Prvý parkovací systém bez vodiča získal povolenie na sériové využívanie

Prvý parkovací systém bez vodiča získal povolenie na sériové využívanie

Nemecký Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA) povolil využívanie plnoautomatizovaného parkovacieho systému spoločností Mercedes a Bosch v parkovacom dome P6, ktorý prevádzkuje spoločnosť APCOA na letisku v Stuttgarte. Ide o celosvetovo prvý plnoautomatizovaný parkovací systém bez vodiča, ktorý bol oficiálne schválený na sériové využívanie.

Mercedes predpokladá, že technologický pokrok v oblasti automatizovaného jazdenia zohráva kľúčovú úlohu v mobilite budúcnosti. Vozidlo a infraštruktúra prevezmú úlohy jazdenia a manévrovania za vodiča, ktorý namiesto vynakladania času na hľadanie parkovacieho miesta a na zaparkovanie v parkovacích domoch sa môže venovať iným veciam.

automatické parkovanie

„Celosvetovo prvé schválenie využívania našej plnoautomatizovanej parkovacej funkcie bez účasti vodiča, ktorú sme vyvinuli spolu s firmou Bosch ako naším technologickým partnerom, ukazuje, že vedúce postavenie v oblasti inovácií a značka „Made in Germany“ idú ruka v ruke“, hovorí Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločnosti Mercedes-Benz Group AG a technický riaditeľ zodpovedný za vývoj a nákup.

„Po uvedení systému Drive Pilot 3. úrovne na trh čoskoro ponúkneme aj inteligentný parkovací asistent 4. úrovne, a to všetko v priebehu tohto roka. Takto našim zákazníkom ukážeme, ako im technológia môže zlepšiť všedný deň a získať drahocenný čas.“

V najbližších rokoch pribudnú stovky inteligentných parkovacích domov

„Parkovanie bez vodiča je dôležitým prvkom automatizovanej mobility. Každodenná rutina automatizovaného jazdenia sa začína parkovaním bez vodiča,“ hovorí Dr. Markus Heyn, konateľ spoločnosti Bosch a predseda predstavenstva divízie Mobility Solutions. „Naším cieľom je vybaviť vhodnou infraštruktúrnou technológiou aj ďalšie parkovacie domy – v najbližších rokoch by ich po celom svete malo byť už niekoľko stoviek.“

„Naša digitálna platforma APCOA FLOW umožňuje rezerváciu parkovacieho miesta, bezkontaktný prístup do parkovacieho domu a automatické vyúčtovanie parkovacieho procesu,“ poznamenáva Frank van der Sant, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ skupiny APCOA PARKING. „Pre našich zákazníkov to prináša výrazné zvýšenie komfortu: dobrá plánovateľnosť, nízka časová náročnosť, malé vzdialenosti, ako aj bezdotykový a bezhotovostný parkovací proces.“

automatické parkovanie

Ako to funguje?

Stačí vojsť do parkovacieho domu, vystúpiť a kliknutím na aplikáciu v smartfóne spustiť parkovanie vozidla. Medzitým, čo vodič už opustil parkovací dom, vozidlo samočinne prejde k určenému parkovaciemu miestu, kde zaparkuje. Keď si to vodič želá, rovnakým spôsobom funguje aj vyparkovanie a pristavenie vozidla. Pritom dochádza k súhre medzi inteligentnou infraštruktúrou parkovacieho domu od značky Bosch a technikou vozidla od Mercedesu.

Snímače Bosch v parkovacom dome monitorujú jazdný koridor a jeho okolie a poskytujú informácie potrebné na riadenie vozidla. Technika vo vozidle prijíma informácie od infraštruktúry a premieňa ich na jazdné manévre. Týmto spôsobom dokážu vozidlá samostatne vchádzať na rampy a opúšťať rampy, ako aj zmeniť poschodie v rámci parkovacieho domu. Ak snímače infraštruktúry zaznamenajú prekážku, vozidlo spomalí, bezpečne zastaví a v jazde pokračuje až potom, keď je trasa opäť voľná.

Kto môže túto službu využívať?

Zákazníci s vozidlami triedy S a EQS s dátumom výroby po júli 2022, pre ktorých vozidlá je dostupná služba Mercedes me connect, inteligentný parkovací asistent a ktorí si ju aktivovali.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hodnotení 0

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!