Domov Doprava Tipy, postupy a kontakty – toto treba mať uložené v telefóne pri...

Tipy, postupy a kontakty – toto treba mať uložené v telefóne pri nehode

Dopravná nehoda je nepríjemnou udalosťou, ktorá má svoj pevne stanovený postup riešenia, ktorý vás ochráni pred výraznými finančnými stratami alebo inými vážnymi problémami.

V prípade dopravnej nehody najprv skontrolujte, či ste vy alebo všetci členovia posádky vášho auta v poriadku. Zapnite výstražné svetlá a vezmite si do rúk reflexnú vestu. Ideálne je mať uloženú reflexnú vestu v priehradke vo dverách. To isté platí o sedadle spolujazdca alebo zadných sedadlách. V priehradke každých dverí by sa mala nachádzať aspoň jedna reflexná vesta. Uistite sa, že môžete bezpečne opustiť vozidlo a oblečte si reflexnú vestu. V prípade, ak je súčasťou nehody viacero vozidiel, skontrolujte, či niekto z ich posádky nepotrebuje poskytnúť prvú pomoc. Ak áno, okamžite zavolajte na číslo 112 alebo 155. Detailne im popíšte, kde sa nachádzate a v akom stave sú zranení. Ďalej postupujte podľa pokynov, ktoré vám poskytne operátor záchrannej služby.

postup pri dopravnej nehode

Ak nikto z účastníkov dopravnej nehody nie je ohrozený na živote, zabezpečte miesto dopravnej nehody výstražným trojuholníkom tak, aby bol dobre viditeľný pre ostatných účastníkov cestnej premávky. V blízkosti nehody sa pohybujte opatrne, najlepšie keď sa presuniete na krajnicu alebo za zvodidlá. Množstvo úmrtí je spôsobených následným nárazom iných vozidiel do odstaveného havarovaného vozidla (to platí najmä na diaľnici), preto požiadajte vašich spolucestujúcich, aby takisto bezpečne opustili vozidlo. Ak sa vám udalosť prihodila na diaľnici, zavolajte diaľničnú patrolu na čísle 0800 100 007 (ideálne si toto číslo uložte do mobilu). V prípade, ak je to bezpečné, začnite s fotodokumentáciou nehody. Urobte celkový náhľad miesta nehody aj detailné zábery poškodených častí všetkých zúčastnených vozidiel.

Dopravná nehoda alebo škodová udalosť?

Zanalyzujte, či podľa zákona o cestnej premávke ide o dopravnú nehodu alebo o škodovú udalosť. Podľa definície je dopravná nehoda udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, pri ktorej

  1. sa usmrtí alebo zraní osoba,
  2. sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie alebo
  3. uniknú nebezpečné látky.

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

  1. nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
  2. je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo
  3. sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

Ak vaša situácia spĺňa aspoň jednu z uvedených definícií, je potrebné na miesto privolať políciu. Urobiť tak môžete na čísle 158 alebo 112. Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa nepovažujú za dopravnú nehodu. Ide len o škodovú udalosť. V prípade, ak sa účastníci škodovej udalosti dohodli na jej zavinení, nie je potrebné privolať políciu, aj keď materiálna škoda na vozidlách dosahuje akúkoľvek výšku. Vašou povinnosťou je preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať správu o nehode (rovnako to platí aj smerom od iného účastníka škodovej udalosti k vám). Ak s vami iný účastník škodovej udalosti odmietne spolupracovať, je potrebné privolať políciu.

postup pri dopravnej nehode

Dôsledne vyplňte správu o nehode

Každú škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu spíšte na samostatné tlačivo Správa o nehode, ideálne paličkovým písmom a tak, aby boli dobre čitateľné aj jeho kópie. Ak vám škodu spôsobil druhý vodič, požadujte po ňom predloženie identifikačného dokladu (občiansky preukaz, vodičský preukaz) a doklad o PZP (zelená karta). Overiť platnosť poistenia si viete podľa evidenčného čísla vozidla aj online TU.  Z predložených dokladov si opíšte meno, priezvisko a bydlisko vodiča (v prípade firemného vozidla: názov, sídlo a IČO firmy, príp. meno a bydlisko jej vlastníka), typ a evidenčné číslo vozidla, názov a adresu poisťovne, v ktorej je vinník poistený, a číslo dokladu o poistení, ktoré spravidla zodpovedá číslu poistnej zmluvy. Potom spolu pravdivo a čo najpodrobnejšie vyplňte Správu o nehode, vrátane nákresu priebehu celej nehody a podpíšte ju. Originál tlačiva si necháva vinník nehody, ktorý je povinný škodu nahlásiť poisťovni, kópia zostáva poškodenému.

Bezprostredne po nehode ohláste poistnú udalosť svojmu finančnému sprostredkovateľovi. Ak ste si poistenie uzatvárali sami, nahláste poistnú udalosť telefonicky, online alebo osobne. Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť poisťovni do 15 dní.

Špecialisti na opravy po nehode

Vodičom vozidiel značiek Volkswagen, Audi, SEAT alebo Volkswagen Úžitkové Vozidlá odporúčame s poškodeným vozidlom obrátiť sa na tzv. Špecialistov na opravy po nehode. Budete mať istotu zachovania záruky výrobcu, bezpečnosti aj ceny vášho vozidla na najvyššej možnej úrovni. Zoznam autorizovaných partnerov nájdete po kliknutí na príslušnú značku vozidla:

Volkswagen    Audi    SEAT   Volkswagen Úžitkové Vozidlá

Oprava karosérie vyžaduje špeciálne technológie a dielenské vybavenie, originálne diely, výrobcom predpísaný postup opravy a odborne vyškolený personál. Aby bola aj naďalej zaručená 100 % bezpečnosť opravovaného vozidla, je nutné všetky uvedené aspekty dodržať. Neodborne vykonaná oprava nemusí byť na prvý pohľad viditeľná, môže mať negatívne následky pri prípadnej ďalšej nehode. Nedostatočná tuhosť a zlé deformačné chovanie karosérie, nefunkčné alebo nedostatočne fungujúce prvky aktívnej a pasívnej bezpečnosti môžu spôsobiť ujmu na zdraví prepravovaných osôb a môžu zapríčiniť aj trvalé následky či smrť.

postup pri dopravnej nehode

Nadštandardnú kvalitu servisných služieb zaručujú Špecialisti na opravu po nehode vykonávaním špeciálnych auditov, ktoré musí takáto prevádzka pravidelne absolvovať. Ďalšími veľkými výhodami sú dodržiavanie výrobcom stanovených opravárenských a technologických postupov, zrýchlenie likvidácie poistnej udalosti, skrátenie doby opravy vozidla, zachovanie 12-ročnej záruky proti prehrdzaveniu karosérie poskytnutej výrobcom, záruka použitia výrobcom schválených lakovacích prostriedkov, záruka transparentných cien pracovných úkonov a napokon najvyššie možné zachovanie hodnoty vozidla.

Páčil sa vám tento článok?

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hodnotení 5

Ohodnotte tento článok!

Ďakujeme

Sledujte nás na Facebooku!

Mrzí nás že ste neboli spokojný...

Pomôžte nám zlepšiť sa!

Napíšte nám čo by sme mali zlepšiť!

Predchádzajúci článokNórska prepravná spoločnosť na svojich lodiach nebude prevážať elektromobily. Je to riziko, hovorí
Nasledujúci článokTEST DS9 E-Tense 4×4 – vyrovná sa francúzsky sen nemeckej konkurencii?